Thứ hai,  18/01/2021

Thu ngân sách: Hiệu quả từ chống thất thu

(LSO) – Năm 2020, công tác chống thất thu ngân sách đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao ý thức chấp hành nghĩa vụ nộp ngân sách của người nộp thuế cũng như góp phần tăng thu ngân sách chung trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết: Ngay từ những tháng cuối năm 2019, Cục Thuế tỉnh đã tích cực triển khai và tham mưu các giải pháp khai thác nguồn thu, chống thất thu để bảo đảm thực hiện dự toán thu được giao. Với vai trò là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thu ngân sách tỉnh, Cục Thuế đã tham mưu, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các giải pháp chống thất thu; hằng tháng, hằng quý tổ chức giao ban, sơ kết để đánh giá kết quả công tác thu, chống thất thu ngân sách cũng như tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; chỉ đạo các chi cục thuế tham mưu cho UBND các huyện, thành phố thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra chống thất thu, tập trung vào hoạt động khai thác khoáng sản, xây dựng cơ bản, kinh doanh vận tải, hộ kinh doanh…

Cán bộ Chi cục thuế thành phố Lạng Sơn hướng dẫn người nộp thuế thủ tục kê khai

Từ sự chỉ đạo quyết liệt của Cục Thuế tỉnh, các chi cục thuế khẩn trương triển khai các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác chống thất thu ngân sách. Chi cục Thuế khu vực II, phụ trách địa bàn 2 huyện: Lộc Bình, Đình Lập là một ví dụ.

Ông Nguyễn Đình Quang, Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực II cho biết: Để nâng cao hiệu quả công tác chống thất thu ngân sách, ngay từ đầu năm, chi cục tham mưu cho ban chỉ đạo thu ngân sách các huyện: Lộc Bình, Đình Lập thành lập đoàn kiểm tra chống thất thu ngân sách; phối hợp với các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện rà soát, đánh giá các nguồn thu thất thoát, từ đó, tập trung quản lý, khai thác tốt các nguồn thu này.

Qua đó, năm 2020, công tác chống thất thu trên địa bàn Chi cục Thuế khu vực II quản lý đã đạt kết quả tích cực. Điển hình như thu từ khu vực xây dựng cơ bản tư nhân được 92 công trình với số tiền thuế gần 600 triệu đồng; lập bộ quản lý thuế đối với 57 hộ kinh doanh với số thuế bình quân hơn 18 triệu đồng/tháng; thu từ hoạt động kinh doanh vận tải với số thuế hơn 150 triệu đồng… Từ công tác chống thất thu đã khai thác thêm các nguồn thu mới, đồng thời, trực tiếp góp phần vào việc giúp Chi cục Thuế khu vực II là đơn vị hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2020 đầu tiên trên địa bàn tỉnh.

Tương tự Chi cục Thuế khu vực II, từ việc triển khai các giải pháp chống thất thu, năm 2020, Chi cục Thuế thành phố Lạng Sơn đã đạt kết quả tích cực. Điển hình như: thu từ hoạt động xây dựng cơ bản tư nhân được 747 hộ với số thuế hơn 6,3 tỷ đồng; thu đối với hoạt động kinh doanh dựng rạp, nấu cỗ, kinh doanh dịch vụ trên 200 triệu đồng; kiểm tra, rà soát hộ kinh doanh trên địa bàn được 213 hộ, trong đó có 107 hộ kinh doanh phát sinh cần quản lý, thu thuế…

Cán bộ Chi cục Thuế khu vực III rà soát các khoản thu trên địa bàn

Cùng với 2 đơn vị kể trên, năm 2020, công tác chống thất thu ở một số đơn vị thu ngân sách trên địa bàn tỉnh cũng đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể, năm 2020, qua công tác chống thất thu đã tăng thu cho ngân sách được trên 15 tỷ đồng. Điển hình như: thu từ hoạt động xây dựng cơ bản tư nhân được 1.398 hộ với số tiền 8,84 tỷ đồng; thu từ cá nhân cho thuê tài sản được 197 hộ với số tiền 3 tỷ đồng; tăng thu từ hoạt động khai thác san lấp đất được 54 hộ với số tiền 759 triệu đồng; rà soát thu được 693 lượt hộ kinh doanh vận tải với số tiền phát sinh gần 1 tỷ đồng; rà soát đưa vào quản lý thuế 987 hộ với số thuế 424 triệu đồng/tháng…

Năm 2021, chống thất thu ngân sách là một trong năm nhóm nhiệm vụ trọng tâm của ngành thuế. Bên cạnh đẩy mạnh công tác chống thất thu ở các lĩnh vực đã được triển khai từ trước, ngành thuế sẽ phối hợp với các ngành liên quan tập trung thực hiện có hiệu quả đề án chống thất thu đối với hoạt động kinh doanh vận tải và xe máy chuyên dùng; công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử…

Hiệu quả của công tác chống thất thu đã góp phần tích cực vào kết quả thu ngân sách chung trên địa bàn tỉnh. Năm 2020, thu ngân sách nội địa trên địa bàn tỉnh được 2.700 tỷ đồng, đạt 109,5% dự toán Bộ Tài chính giao.
TÂN AN