Thứ ba,  26/01/2021

Cảng Hải Phòng đón mã hàng đầu tiên của năm 2021

Cảng Hải Phòng đón mã hàng đầu tiên của năm 2021.

Sáng 1-1, tại Cảng Hoàng Diệu, Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã tổ chức ra quân, đón mã hàng đầu tiên của năm mới 2021.

Kết thúc năn 2020, Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về trước kế hoạch sản xuất kinh doanh 10 ngày. Cụ thể, sản lượng hàng hoá thông qua hợp nhất đạt 35,7 triệu tấn, chiếm 42,5% thị phần khu vực Hải Phòng; doanh thu hợp nhất đạt 2.141 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất đạt 657 tỷ đồng, đóng góp ngân sách hơn 200 tỷ đồng, bảo đảm việc làm, thu nhập và phúc lợi tốt hơn cho người lao động.

Năm 2021, Cảng phấn đấu đạt sản lượng hợp nhất 40 triệu tấn hàng hoá thông qua, doanh thu đạt hơn 2.200 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 650 tỷ đồng; ổn định đời sống, việc làm thu nhập của người lao động…

Cảng Hải Phòng đón mã hàng đầu tiên của năm 2021 -0
 Quang cảnh lễ đón mã hàng đầu tiên của năm 2021.

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tập trung thực hiện các giải pháp đổi mới hệ thống quản trị, mở rộng dịch vụ tạo sức mạnh tổng hợp tăng năng lực cạnh tranh; tiết giảm chi phí, cơ cấu lại lao động, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đi liền với chiến lược chuyển đổi số để tăng năng suất.

Đồng thời, đẩy mạnh đầu tư đổi mới công nghệ xếp dỡ; phát triển công nghệ thông tin đồng bộ, bảo đảm điều kiện để ứng dụng trong quản lý điều hành, sản xuất, đáp ứng yêu cầu của các hãng tàu, khách hàng và các cơ quản quản lý Nhà nước; hướng tới mục tiêu xây dựng Cảng Hải Phòng trở thành cảng biển thông minh, hiện đại, phù hợp với xu hướng công nghệ chung của các cảng biển trên thế giới.

Theo Nhandan