Thứ bảy,  16/01/2021

Triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2021

LSO-Hôm nay (5/1), Tổng Cục thuế tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Đồng chí Trương Hoà Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị.


Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn

Dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn có lãnh đạo Cục Thuế tỉnh, các phòng chuyên môn, các chi cục thuế trực thuộc.

Năm 2020, công tác thu ngân sách gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19. Trong bối cảnh đó, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế.

Kết quả năm 2020, thu ngân sách do Tổng cục Thuế quản lý được 1.278.649 tỷ đồng, bằng 101,9% dự toán. Trong đó, thu từ dầu thô đạt 34.576 tỷ đồng, bằng 98,2% dự toán; thu nội địa đạt 1.244.073 tỷ đồng, bằng 102% dự toán; 55/63 địa phương đạt và vượt dự toán.

Năm 2021, ngành thuế tập trung triển khai 9 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó tập trung đẩy mạnh hỗ trợ người nộp thuế nhanh chóng hồi phục sản xuất kinh doanh, đồng thời tăng cường quản lý thu ngân sách ngay từ đầu năm để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2021; triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế; phấn đấu giảm số tiền nợ thuế xuống dưới 5% tổng thu ngân sách; hoàn thành xây dựng chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030; thực hiện tốt chương trình xây dựng thể chế, chính sách pháp luật về quản lý thuế…

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kết quả công tác thu ngân sách năm 2020. Đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả thu ngân sách năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực và kết quả mà ngành thuế đã đạt được trong năm 2020.

Về nhiệm vụ năm 2021, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu toàn ngành thuế chủ động triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ ngay từ đầu năm; tích cực triển khai các nhiệm vụ nhằm hoàn thành xây dựng chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030; kiên quyết không để tình trạng trì trệ, nhũng nhiễu trong thực thi nhiệm vụ; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hoá ngành thuế theo hướng điện tử hoá, số hoá quản lý thuế, cắt giảm thủ tục hành chính thuế, giảm thiểu phiền hà khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế; tập trung quản lý thu thuế đối với khu vực ngoài quốc doanh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế; tổ chức đối thoại thường xuyên với người nộp thuế…

Đối với tỉnh Lạng Sơn, mặc dù chịu tác động không nhỏ của dịch Covid-19 nhưng với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, sự chủ động của cơ quan thuế và sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành liên quan, công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả tích cực. Cụ thể năm 2020, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh được 2.873,5 tỷ đồng, vượt 16,5% dự toán Trung ương giao, vượt 4,5% dự toán tỉnh giao. Năm 2021, Cục Thuế tỉnh tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, qua đó quyết tâm phấn đấu thu đạt và vượt dự toán thu ngân sách tỉnh giao (2.385 tỷ đồng).

TÂN AN