Thứ sáu,  22/01/2021

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2021

(LSO) – Chiều nay (6/1), Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Trong năm 2020, Ban Đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh đã chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả để triển khai tốt các chương trình tín dụng chính sách.

Kết quả, đến hết năm, tổng nguồn vốn huy động đạt trên 457,4 tỷ đồng, tăng hơn 80,4 tỷ đồng so với năm 2019, hoàn thành đạt 101,8% kế hoạch, tỷ lệ tăng trưởng đạt 21,3%.

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Doanh số cho vay đạt trên 936,1 tỷ đồng với hơn 22.500 lượt hộ vay. Tổng dư nợ cho vay 15 chương trình tín dụng là 3.067 tỷ đồng, tăng 179,4 tỷ đồng so với năm 2019, tỷ lệ tăng trưởng 6,2%.

Tổng số khách hàng còn dư nợ là 67.219 hộ, dư nợ bình quân 45,6 triệu đồng/hộ, tăng 4 triệu đồng so với năm 2019. Chất lượng tín dụng được duy trì ổn định, tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,06%, giảm 0,01% so với năm 2019.

Nguồn vốn của NHCSXH tỉnh đã góp phần tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế, giảm nghèo, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2020 có trên 22.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn, trong đó, hộ nghèo là 4.224 lượt.

Về nhiệm vụ năm 2021, NHCSXH tỉnh đưa ra 7 chỉ tiêu như: phấn đấu tổng dư nợ cho vay các chương trình đạt 3.267 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 200 tỷ đồng so với năm 2020; tỷ lệ thu nợ gốc đến hạn đạt trên 95%; tỷ lệ nợ xấu chiếm dưới 0,1% so với tổng dư nợ; tỷ lệ thu lãi đạt từ 99% trở lên…

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các chương trình cho vay ưu đãi, đồng thời kiến nghị, đề xuất một số giải pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2020 của Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp và hoạt động ủy thác của các tổ chức chính trị – xã hội.

Đồng chí đề nghị: Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp tiếp tục triển khai, thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với tín dụng chính sách xã hội; phối hợp với chính quyền, ban giảm nghèo cơ sở thực hiện tốt công tác bình xét cho vay, đảm bảo hộ nghèo được vay vốn và đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân.

Chi nhánh NHCSXH tỉnh và phòng giao dịch các huyện cần chủ động tham mưu cho ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp thực hiện các chính sách, văn bản của trung ương, của tỉnh để nâng cao chất lượng hoạt động; phối hợp với tổ chức hội nhận ủy thác đẩy mạnh tuyên truyền các chương trình tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo và đối tượng chính sách.

Các tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác cần tiếp tục củng cố, kiện toàn các tổ tiết kiệm và vay vốn, phối hợp với NHCSXH nâng cao hơn nữa chất lượng tín dụng.

KIM HUYÊN - MAI LINH