Thứ tư,  27/01/2021

Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

LSO-Hôm nay (7/1), UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị trực tuyến 3 cấp triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn Đại biểu Quốc hội, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Theo dự thảo Quyết định về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2021 gồm tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 7 -7,5%; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống đại dịch Covid-19; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển nhanh kinh tế cửa khẩu; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, tập trung phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, đô thị; thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư công; tổ chức lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025…

Bên cạnh đó, tiếp tục chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hoá – xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đổi mới, sáng tạo và phát triển; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; tăng cường thông tin, truyền thông, tạo niềm tin, đồng thuận xã hội…

Về quản lý, điều hành ngân sách Nhà nước, các sở, ban, ngành, đơn vị dự toán, các huyện, thành phố phân bổ, giao, quản lý, điều hành thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 đảm bảo khớp đúng dự toán được HĐND tỉnh quyết định, UBND tỉnh giao.

Tại hội nghị, đại diện một số sở, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố, UBND xã đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế – xã hội năm 2020 cũng như đưa ra đề xuất, kiến nghị, giải pháp để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2021.


Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân trong toàn tỉnh, sự quản lý, điều hành quyết liệt, có hiệu quả của UBND tỉnh và chính quyền các cấp trong năm 2020.

Về nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, ngành chủ động, quyết liệt chỉ đạo cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, ngành, lĩnh vực; xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giai đoạn 2021 – 2025 và kế hoạch từng năm; làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đặc biệt là xây dựng chính quyền các cấp thật sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp tiếp tục nỗ lực, cố gắng, đoàn kết, đổi mới sáng tạo, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 và cả nhiệm kỳ.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Bước vào năm 2021, các cấp, ngành tập trung siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ quyết liệt ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2021 để tạo ra chuyển biến rõ nét; tiếp tục thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa tập trung phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế – xã hội trong trạng thái bình thường mới; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính… Cùng đó, tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Sửu đảm bảo vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có tết; tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi gia đình chính sách, hộ nghèo, người có công, các lực lượng vũ trang; thực hiện tốt công tác bình ổn giá thị trường; tổ chức tết trồng cây tránh phô trương, hình thức; tổ chức lễ hội xuân đảm bảo an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm.

TÂN AN