Thứ ba,  19/01/2021

Cao Lộc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai

(LSO) – Năm 2020, UBND huyện Cao Lộc đã tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về đất đai. Qua đó, từng bước chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về đất đai tại cơ sở.

Năm 2018 và 2019, công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Cao Lộc có dấu hiệu buông lỏng. Một số cá nhân, hộ dân đã tự ý san gạt đồi núi, san lấp ruộng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp để làm nhà ở chưa được xử lý kịp thời. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường, phá vỡ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện.

Bước sang năm 2020, xác định công tác quản lý đất đai là nhiệm vụ trọng tâm, ngay từ đầu năm, UBND huyện Cao Lộc đã ban hành các văn bản chỉ đạo, yêu cầu các xã, thị trấn chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, trong đó, tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng đất của gia đình trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm như: san lấp, xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp; quy trách nhiệm của người đứng đầu, xử lý nghiêm những cán bộ có dấu hiệu buông lỏng quản lý và vi phạm quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng đất đai.

Cán bộ Đội Quản lý trật tự đô thị huyện Cao Lộc đo đạc một căn nhà xây dựng trên đất nông nghiệp chưa chuyển đổi tại xã Hòa Cư

Ông Hoàng Trung Triều, Chủ tịch UBND xã Yên Trạch cho biết: thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, UBND xã đã đẩy mạnh kiểm tra tình hình sử dụng đất của các hộ dân. Qua đó, đã phát hiện và ra quyết định xử phạt 4 trường hợp vi phạm gồm 2 trường hợp xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp và 2 trường hợp xây dựng công trình nhà ở lấn vào đất hành lang đường bộ. Việc xử lý vi phạm được làm công khai, minh bạch để các hộ dân khác biết và tránh vi phạm.

Bên cạnh đó, UBND huyện đã bổ sung, trang bị cho Đội Quản lý trật tự đô thị 1 bộ Flycam (thiết bị bay không người lái) phục vụ kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời các vi phạm về đất đai, xây dựng ở những địa điểm khó tiếp cận hoặc địa hình phức tạp.

Điển hình như ngày 1/7/2020, Đội quản lý trật tự đô thị đã phát hiện hộ ông Hoàng Văn Đông có hành vi san gạt đất đồi tại thôn Bản Luận, xã Hòa Cư. Đội đã lập biên bản hiện trạng ông Đông đang san gạt đất đồi, trên diện tích hơn 100 m2 và đang vận chuyển 19 m3 đất ra khỏi địa bàn với mục đích san lấp để làm nhà ở. UBND xã đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng, đáng chú ý ông Đông là Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Cư. Ngay sau đó huyện đã thực hiện quy trình cách chức và chuyển công tác khác đối với ông Đông.

Theo số liệu của UBND huyện Cao Lộc, kết thúc năm 2020, UBND các xã phối hợp với Đội Quản lý trật tự đô thị huyện kiểm tra việc sử dụng đất đối với 173 trường hợp, tăng 3 lần so với năm 2019. Qua đó, đã phát hiện gần 100 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp và san gạt mặt bằng đất nông nghiệp trái phép. Chính quyền cơ sở quyết định xử phạt vi phạm các trường hợp vi phạm với số tiền hơn 650 triệu đồng. Bên cạnh đó, các phòng chức năng của huyện cũng đã tham mưu trình Chủ tịch UBND huyện ra quyết định xử phạt 13 trường hợp vi phạm về đất đai theo thẩm quyền với số tiền 116 triệu đồng.

Ngoài ra, trong năm 2020, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cao Lộc cũng đã tham mưu cho UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, thực hiện kiểm tra 8 doanh nghiệp về việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường. Hiện đoàn kiểm tra đang xây dựng báo cáo trình Chủ tịch UBND huyện và ban hành thông báo kết quả kiểm tra.

Ông Nguyễn Duy Anh, Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc cho biết: Việc tăng cường kiểm tra đã giúp cơ quan chức năng của huyện phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy định về đất đai. Bước sang năm 2021, công tác quản lý đất đai tiếp tục được UBND huyện xác định là nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo quyết liệt, nhằm từng bước đưa công tác quản lý đất đai vào nề nếp. Gắn với đó là nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền cơ sở, nếu để xảy ra vi phạm về đất đai thì lãnh đạo UBND xã sẽ phải kiểm điểm, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện.

Năm 2020 đã qua, hoạt động quản lý lĩnh vực đất đai của huyện Cao Lộc đã và đang chuyển biến tích cực. Với quyết tâm của cấp ủy, chính quyền từ huyện tới cơ sở, tin tưởng trong thời gian tới, huyện sẽ khai thác, sử dụng hiệu quả hơn nguồn tài nguyên đất vào nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

CÔNG QUÂN