Thứ ba,  19/01/2021

Ngành kế hoạch và đầu tư tổng kết công tác giai đoạn 2016 – 2020

LSO-Chiều nay (8/1), Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 năm 2016 – 2020 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì hội nghị.


Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Trong giai đoạn 2016 – 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Chính phủ, Quốc hội ban hành 5 đạo luật quan trọng, thiết yếu đối với hoạt động đầu tư công và môi trường kinh doanh. Đồng thời ngành tham mưu, trình Chính Phủ ban hành các nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; đơn giản hóa quy định có liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 – 2025; xây dựng 2 dự thảo nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư trình Chính phủ…

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo về tình hình xây dựng thể chế, pháp luật giai đoạn 2016 – 2020 và triển khai thi hành Luật Đầu tư năm 2020; các nội dung cần lưu ý trong việc đăng ký doanh nghiệp và thi hành Luật Doanh nghiệp 2020…

Đồng thời thảo luận, làm rõ một số vấn đề liên quan đến những nội dung mới của Luật Đầu tư năm 2020; tình hình xây dựng dự thảo các nghị định quy định chi tiết Luật Đầu tư… và nêu một số đề xuất, kiến nghị liên quan đến công tác kế hoạch và đầu tư tại các địa phương trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá cao những nỗ lực của ngành trong giai đoạn 2016 – 2020. Đồng chí nêu rõ 6 quan điểm và 10 nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong năm 2021. Trong đó, các địa phương cần đặc biệt chú trọng tăng cường hỗ trợ, gắn kết đối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước; nâng cao quy mô sản xuất, năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước; chú trọng đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số.

Đồng thời đề nghị các địa phương trong thời gian tới tiếp tục nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”, hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19.

GIA KHÁNH - ĐẶNG DŨNG