Thứ sáu,  26/02/2021

Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng thành phố triển khai nhiệm vụ 2021

LSO-Ngày 15/1/2021, Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng thành phố Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác giải phóng mặt bằng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.


Lãnh đạo UBND thành phố trao giấy khen cho các hộ gia đình
chấp hành tốt công tác bàn giao mặt bằng thực hiện các dự án

Trong năm 2020, Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng thành phố đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng từng dự án.

Các cơ quan được giao thực hiện giải phóng mặt bằng tăng cường đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người bị ảnh hưởng, công khai, minh bạch chế độ, chính sách; triển khai quy trình, trình tự thủ tục thu  hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đúng quy định pháp luật; chủ động tham mưu tháo gỡ kịp thời vướng mắc của từng trường hợp, dự án cụ thể theo đúng quy định, bảo đảm quyền lợi cho người bị thu hồi đất.

Kết thúc năm 2020, thành phố đã thực hiện giải phóng mặt bằng 49 dự án, thực hiện đo đạc kiểm đếm, lập phương án bồi thường chi trả được hơn 110 tỷ đồng cho 341 gia đình và 4 tổ chức của 24 dự án; bàn giao mặt bằng để thi công 22 dự án với tổng diện tích 9,6 ha. Trong năm, thành phố đã tiếp nhận 107 đơn đề nghị liên quan đến giải phóng mặt bằng, đã trả lời, giải quyết được 104 đơn, tương đương 97%.

Tại hội nghị, các địa biểu đã chia sẻ bài học kinh nghiệm trong công tác vận động tuyên truyền, đối thoại để thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, lãnh đạo Thành ủy nhấn mạnh: Công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của thành phố Lạng Sơn trong năm 2021. Trên cơ sở kết quả đạt được, đúc rút kinh nghiệm trong năm 2020, UBND thành phố dự thảo xây dựng nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, chỉnh trang đô thị giai đoạn 2021-2025. Các phòng, ban chuyên môn tiếp tục nêu cao trách nhiệm trong tham mưu thực hiện có hiệu quả giải phóng mặt bằng các dự án. Các phường, xã huy động cả hệ thống chính trị làm tốt công tác dân vận trong quá trình thực hiện dự án. Các nhà đầu tư tiếp tục sát cánh cùng thành phố trong phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực hiện dự án.

Trong khuôn khổ hội nghị, UBND thành phố khen thưởng 5 tập thể, 29 cá nhân và 12 gia đình có thành tích trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án trên địa bàn thành phố năm 2020.

TRANG NINH