Thứ ba,  02/03/2021

Kiên Mộc đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Sáng 20/1/2021, UBND xã Kiên Mộc, huyện Đình Lập tổ chức lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2020.


Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao bằng
công nhận xã đạt chuẩn NTM cho xã Kiên Mộc

Kiên Mộc là xã đặc biệt khó khăn của tỉnh, trước khi triển khai chương trình xây dựng NTM, năm 2011, xã Kiên Mộc chỉ đạt 1/19 tiêu chí. Với sự hỗ trợ của Nhà nước, sự đồng thuận của cấp ủy, chính quyền xã và sự hưởng ứng tích cực của người dân, đến nay, xã đã đạt 19/19 tiêu chí NTM.

Từ năm 2011 đến cuối năm 2020, tổng nguồn lực huy động cho xây dựng chương trình NTM trên địa bàn xã đạt trên 73 tỷ đồng. UBND xã vận động 53 hộ gia đình hiến đất xây dựng các công trình: trường học, nhà văn hóa, đường giao thông nông thôn với tổng diện tích 11.717 m2.

Qua triển khai chương trình xây dựng NTM, kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội trên địa bàn xã phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Thu nhập bình quân của người dân tăng từ 7 triệu đồng/người/năm (năm 2016) lên 30,6 triệu đồng/người/năm (năm 2020); tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 63,30% (năm 2016) xuống còn 11,51% (năm 2020).

Năm 2021 và những năm tiếp theo, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Kiên Mộc tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí NTM, quyết tâm xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu.


Lãnh đạo UBND huyện Đình Lập tặng giấy khen cho cá nhân có thành tích
xuất sắc trong phong trào thi đua “Đình Lập cùng cả nước
chung sức xây dựng NTM” năm 2020

Nhân dịp này, lãnh đạo UBND huyện Đình Lập tặng giấy khen cho 4 tập thể và 6 cá nhân; lãnh đạo UBND xã đã tặng giấy khen cho 3 gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đình Lập cùng cả nước chung sức xây dựng NTM” năm 2020.

HỒ DUNG – NGUYỄN PHÚC