Thứ hai,  08/03/2021

Y Tịch đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

LSO-Chiều nay (21/1), UBND xã Y Tịch, huyện Chi Lăng tổ chức lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2020.

Y Tịch là xã có xuất phát điểm thấp, hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Năm 2011, xã chỉ đạt 4/19 tiêu chí NTM. Sau hơn 9 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, với sự hỗ trợ của Nhà nước và sự đồng lòng, nỗ lực của toàn thể người dân trong xã, đến nay, xã đạt 19/19 tiêu chí.


Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
trao bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM cho xã
Y Tịch

Tổng nguồn lực huy động xây dựng NTM từ năm 2011 đến cuối năm 2020 trên địa bàn xã là trên 135 tỷ đồng, trong đó, người dân đóng góp trên 21 tỷ đồng (chiếm 15,63%). Bên cạnh đó, người dân hiến 39.634 m2 đất (giá trị trên 2 tỷ đồng) và đóng góp 35.450 ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn, cải tạo, nâng cấp, xây mới nhà văn hóa thôn, xây cổng làng, làm thủy lợi…

Qua triển khai chương trình xây dựng NTM, diện mạo nông thôn được thay đổi rõ rệt, nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về xây dựng NTM được nâng lên; hạ tầng được củng cố, hình thành các mô hình sản xuất có hiệu quả. Thu nhập bình quân của người dân tăng từ 26 triệu đồng/người (năm 2017) lên hơn 36 triệu đồng/người (năm 2020), tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 12% (năm 2016) xuống còn 5,09% (năm 2020).

Giai đoạn 2021 – 2025, Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xây dựng NTM xã Y Tịch quyết tâm duy trì giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn, phấn đấu xây dựng xã NTM nâng cao; tiếp tục phát triển các mô hình sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.


Lãnh đạo UBND huyện
Chi Lăng tặng giấy khen cho các tập thể
có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây
dựng NTM năm 2020

Tại buổi lễ, 17 tập thể, 5 cá nhân, 9 gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM năm 2020 tại xã được nhận giấy khen của UBND huyện Chi Lăng. Chủ tịch UBND xã tặng giấy khen cho 3 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM năm 2020.

HỒ DUNG – NGUYỄN PHÚC