Thứ năm,  04/03/2021

Thu lệ phí môn bài: Tích cực từ đầu năm

(LSO) – Ngay từ những ngày đầu năm 2021, công tác thu lệ phí môn bài đã được cơ quan thuế gấp rút triển khai thực hiện nhằm tạo khí thế, động lực tích cực để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2021.

Năm 2021, dự toán thu lệ phí môn bài trên địa bàn tỉnh hơn 10 tỷ đồng. Trong đó, dự toán giao các huyện, thành phố hơn 9 tỷ đồng và Văn phòng Cục Thuế tỉnh 1 tỷ đồng. So với những khoản thu, sắc thuế khác, dự toán lệ phí môn bài thấp và không tác động quá nhiều đến kết quả thu chung. Tuy nhiên, việc thu lệ phí môn bài từ sớm sẽ tạo ra khí thế, động lực để cơ quan thuế thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách của cả năm.

Xác định rõ như vậy nên ngay từ những tháng cuối năm 2020, công tác chuẩn bị cho việc thu lệ phí môn bài đã được cơ quan thuế chủ động triển khai thực hiện. Chi cục Thuế thành phố Lạng Sơn – đơn vị được giao dự toán môn bài cao nhất trong tỉnh (dự toán lệ phí môn bài thành phố được giao là 4,2 tỷ đồng) là một điển hình.

Cán bộ Đội quản lý thuế phường Vĩnh Trại (Chi cục Thuế thành phố Lạng Sơn) hướng dẫn người nộp thuế thủ tục lệ phí

Ông Ngô Văn Vượng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Lạng Sơn cho biết: Ngay từ những tháng cuối năm 2020, chi cục đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền lưu động tại các điểm có nhiều hộ kinh doanh… Bước sang năm 2021, đơn vị tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, cử cán bộ xuống địa bàn để vừa tuyên truyền, vừa hỗ trợ và đôn đốc các trường hợp nộp lệ phí môn bài.

Chị Phương Thu Trà, hộ kinh doanh đồ uống tại khối 11, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn cho biết: Được sự tuyên truyền, hướng dẫn của cán bộ thuế, tôi hiểu rõ được trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nói chung, trong đó có lệ phí môn bài. Chính vì vậy, năm nào, gia đình tôi, cũng luôn chủ động nộp sớm khoản lệ phí này.

Tương tự gia đình chị Trà, người nộp thuế trên địa bàn thành phố Lạng Sơn cũng chủ động trong việc thực hiện nộp lệ phí môn bài đầu năm. Qua 20 ngày đầu năm 2021, Chi cục Thuế thành phố Lạng Sơn đã thu được 1,7 tỷ đồng lệ phí môn bài, đạt hơn 40% dự toán.

Cũng như thành phố Lạng Sơn, công tác thu lệ phí môn bài trên địa bàn huyện Lộc Bình được cơ quan thuế chủ động triển khai thực hiện. Ông Nguyễn Đình Quang, Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực II (phụ trách 2 huyện: Lộc Bình, Đình Lập) cho biết: Năm 2021, dự toán lệ phí môn bài trên địa bàn huyện Lộc Bình được giao 500 triệu đồng. Bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền ngay từ cuối năm 2020, bước sang năm 2021, chi cục đã tập trung đôn đốc các trường hợp nộp lệ phí môn bài. Qua 20 ngày đầu năm 2021, thu lệ phí môn bài trên địa bàn huyện được 140 triệu đồng, đạt 28% dự toán.

Cùng với 2 đơn vị kể trên, các huyện khác cũng chủ động trong triển khai thu lệ phí môn bài. Ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: Ngay từ những tháng cuối năm 2020, cơ quan thuế đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: trên các phương tiện thông đại chúng, tuyên truyền bằng xe lưu động tại các điểm chợ, các khu vực tập trung đông hộ kinh doanh ở các xã, thị trấn; tuyên truyền lồng ghép thông qua hội nghị phổ biến chính sách thuế, đối thoại với người nộp thuế; phát thông báo cho người nộp thuế để thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách của mình…

Qua 20 ngày đầu tiên của năm 2021, tổng thu lệ phí môn bài trên địa bàn tỉnh được khoảng 3 tỷ đồng, đạt gần 30% dự toán. Hiện nay, ngành thuế đang đẩy mạnh đôn đốc và thu lệ phí môn bài, phấn đấu trong tháng 1/2021 sẽ thu đạt dự toán.

Mặc dù số tuyệt đối không cao nhưng đây là một trong những khoản thu, sắc thuế đạt dự toán cao nhất trên địa bàn tỉnh. Qua đó tạo khí thế, động lực ngay từ đầu năm để ngành thuế hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2021.

TÂN AN