Chủ nhật,  07/03/2021

Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai nhiệm vụ năm 2021

LSO-Chiều nay (25/1), Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường được UBND tỉnh giao 9 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, 4 nhiệm vụ được đánh giá hoàn thành xuất sắc, 5 nhiệm vụ hoàn thành tốt.

Sở đã phối hợp với các ngành tổ chức kiểm tra, thẩm định phương án sử dụng đất có nguồn gốc các công ty lâm nghiệp trả về địa phương trên địa bàn 32 xã; thẩm định đạt chuẩn nông thôn mới tiêu chí số 17 (môi trường) được 13/13 xã và 3/3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020, đạt 100% kế hoạch đề ra; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức được 306 giấy; cấp cho gia đình, cá nhân được 15.378 giấy (đạt 312,7% so với chỉ tiêu giao). Công tác bảo vệ môi trường, đo đạc bản đồ, cải cách thủ tục hành chính và giải quyết đơn thư được thực hiện có hiệu quả.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, làm rõ thêm những kết quả đạt được trong năm 2020, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm 2021.

Theo đó, năm 2021, sở tập trung thực hiện hoàn thành tốt 2 nhiệm vụ trọng tâm đã đăng ký với UBND tỉnh, 6 nhiệm vụ chuyên môn, 6 giải pháp để thực hiện nhiệm vụ đặt ra. Trong đó, tập trung quản lý hiệu quả tài nguyên đất đai; đẩy mạnh cải cách hành chính…


Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương kết quả ngành tài nguyên và môi trường đạt được trong năm 2020.

Đồng chí yêu cầu: Thời gian tới, ngành tài nguyên và môi trường tiếp tục tham mưu cho tỉnh thực hiện tốt những công việc liên quan đến ngành trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh đã đề ra; thực hiện nghiêm chủ đề năm 2021 của UBND tỉnh “Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo, bứt phá”; tập trung cao độ lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 5 năm (2021-2025); quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030; phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng, cập nhật nội dung liên quan đến sử dụng đất, tài nguyên – môi trường theo quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Cùng đó, tập trung tham mưu cho tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách trong công tác giải phóng mặt bằng; triển khai các dự án sử dụng đất nông lâm trường trả về địa phương mà tỉnh đã phê duyệt…

HIỂU LAM – PHƯƠNG VY