Thứ sáu,  05/03/2021

Xem xét, đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đối với 20 sản phẩm

LSO-Sáng 28/1/2021, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm) tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Lạng Sơn.


Ông Lý Việt Hưng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh,
Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đợt đánh giá này, có 20 sản phẩm thuộc 8 huyện, thành phố gửi hồ sơ đề nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm. Trong đó có 3 sản phẩm nâng cấp từ 3 sao lên 4 sao (cao khô Vạn Linh, bún ngô Thuận Anh, chè dưới tán hồi Bình Gia) và 17 sản phẩm mới.


Các thành viên Hội đồng xem xét, đối chiếu thực tế sản phẩm với hồ sơ

Tại hội nghị, các thành viên hội đồng đã thảo luận, xem xét hồ sơ các sản phẩm với những nội dung liên quan về: tên đăng ký, mẫu mã sản phẩm, tem truy suất nguồn gốc, câu chuyện về sản phẩm… Các chủ thể có sản phẩm đề nghị đánh giá giải trình, bổ sung các tiêu chí chưa đạt.

Qua đó, hội đồng thống nhất chấm điểm và xếp hạng 20 sản phẩm, trong đó: 3 sản phẩm không đủ điều kiện nâng cấp lên sản phẩm 4 sao; 5 sản phẩm đạt 4 sao gồm: quýt vàng Bắc Sơn; tinh dầu hồi Văn Quan; quy linh cao, thạch đen dạng bột (huyện Tràng Định); ngồng hoa cải (thành phố Lạng Sơn); 11 sản phẩm đạt 3 sao gồm: thạch đen Hồng Nhung, gạo nếp cái ong vàng (huyện Tràng Định); rau cải làn, rau cải ngồng hoa vàng (huyện Cao Lộc); vịt cổ xanh Đình Lập; mật ong Vân Thủy (huyện Chi Lăng); miến dong Minh Khai; rau cải bắp, rau cải làn, thạch đen (huyện Bình Gia); rượu men lá suối Mỏ Mắm (huyện Bắc Sơn); sản phẩm còn lại chưa đủ điều kiện để kỳ sau đánh giá.

HỒ DUNG