Thứ ba,  02/03/2021

Chi cục Thuế khu vực IV: Chủ động vượt khó tăng thu

(LSO) – Mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức song Chi cục Thuế khu vực IV (phụ trách địa bàn các huyện: Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn) đã không ngừng nỗ lực để vượt khó tăng thu ngân sách.

Năm 2020, cùng với các đơn vị thu ngân sách khác trên địa bàn tỉnh, Chi cục Thuế khu vực IV cũng gặp không ít khó khăn trong công tác thu ngân sách do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Cụ thể trong năm, trên địa bàn chi cục thuế quản lý đã có 4.338 lượt cá nhân kinh doanh xin tạm nghỉ kinh doanh với số tiền thuế miễn giảm 1.511 triệu đồng. Bên cạnh đó, tác động của dịch bệnh khiến một số khoản thu, sắc thuế khác cũng bị giảm, dẫn tới nguy cơ hụt thu rất lớn.

Trước tình hình đó, Chi cục Thuế khu vực IV đã chủ động tham mưu, triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả thu ngân sách trên địa bàn. Ông Lương Đình Sơn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực IV cho biết: Bên cạnh các biện pháp quản lý thuế được duy trì thường xuyên theo kế hoạch như: tuyên truyền hỗ trợ, kê khai, kiểm tra, đôn đốc thu hồi nợ thuế, năm 2020, chi cục thuế tiếp tục tham mưu cho ban chỉ đạo thu ngân sách các huyện: Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với cơ quan thuế trong việc thu tiền sử dụng đất cũng như tăng cường công tác chống thất thu ngân sách.

Cán bộ Chi cục Thuế khu vực IV rà soát các khoản thu trên địa bàn

Để thu tiền sử dụng đất, chi cục thuế đã phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban chuyên môn của huyện, UBND các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ còn nợ tiền sử dụng đất, trước hết là cán bộ, đảng viên, người có uy tín trong cộng đồng dân cư gương mẫu thực hiện trước. Từ đó, các hộ dân từng bước hiểu và chủ động thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách của mình. Năm 2020, Chi cục Thuế khu vực IV đã thu được 17,3 tỷ đồng tiền sử dụng đất, đạt 267% so với dự toán tỉnh giao và bằng 107% so với năm 2019.

Bên cạnh tăng thu từ tiền sử dụng đất, chi cục thuế đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện, UBND các xã, thị trấn tăng cường các biện pháp chống thất thu, qua đó đã đạt được những kết quả tích cực. Nổi bật như công tác chống thất thu trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, năm 2020, số thu trong lĩnh vực này của chi cục đạt 455 triệu đồng, bằng 154% so với năm 2019. Cùng với đó, chi cục tăng cường kiểm tra, rà soát các cá nhân kinh doanh trên địa bàn, qua đó, tổng số hộ phát sinh mới, hộ đang quản lý thu thuế đã điều chỉnh tăng thuế 948 cá nhân kinh doanh…

Cùng với 2 khoản thu kể trên, năm 2020, Chi cục Thuế khu vực IV đã tích cực rà soát, khai thác hiệu quả các nguồn thu, từ đó bù thu cho những khoản thu bị hụt do ảnh hưởng của dịch bệnh. Kết quả năm 2020, tổng thu ngân sách trên địa bàn Chi cục Thuế khu vực IV được 95,7 tỷ đồng, đạt 120,91% so với dự toán tỉnh giao. Trong đó, địa bàn huyện Bắc Sơn là 1 trong 2 huyện đầu tiên hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Không chỉ nỗ lực vượt khó để thu vượt dự toán năm 2020, ngay từ những tháng cuối năm 2020, chi cục đã chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng kế hoạch thu, tổ chức rà soát, nuôi dưỡng và khai thác các nguồn thu trên địa bàn. Từ đó, ngay tháng đầu tiên của năm 2021, công tác thu ngân sách trên địa bàn nhanh chóng được triển khai và đạt được kết quả tích cực. Hết tháng 1/2021, tổng thu ngân sách trên địa bàn Chi cục Thuế khu vực IV quản lý được 11,2 tỷ đồng, đạt 15% dự toán tỉnh giao. Trong đó, thu ngân sách trên địa bàn huyện Bắc Sơn đạt cao nhất với số thu 5,6 tỷ đồng, đạt 16% dự toán tỉnh giao, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Năm 2021 được xác định tiếp tục là năm khó khăn đối với công tác thu ngân sách do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, với những kết quả đã đạt được trong tháng đầu tiên của năm cùng những giải pháp đã triển khai thực hiện, những bài học kinh nghiệm rút ra từ năm 2020, hy vọng rằng năm 2021, Chi cục Thuế khu vực IV sẽ tiếp tục vượt khó tăng thu, qua đó góp phần vào kết quả thu ngân sách chung trên địa bàn tỉnh.

TÂN AN