Thứ sáu,  26/02/2021

Tăng cường chống thất thu trong lĩnh vực vận tải

(LSO) – Trong những năm qua, cơ quan thuế đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác chống thất thu trong lĩnh vực kinh doanh vận tải. Từ đó, không chỉ góp phần tăng thu ngân sách mà còn nâng cao ý thức chấp hành nghĩa vụ nộp ngân sách của người nộp thuế, tạo môi trường bình đẳng trong hoạt động kinh doanh.

So với một số lĩnh vực khác, việc chống thất thu trong lĩnh vực vận tải khó hơn cả. Nguyên nhân là do số lượng xe, chủ xe có thể thay đổi; phương tiện kinh doanh không theo tuyến cố định; một số trường hợp chưa phân biệt được xe gia đình sử dụng hay xe kinh doanh; chủ xe không tham gia doanh nghiệp hoặc hợp tác xã nào nên khó quản lý tập trung…

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách của hộ kinh doanh vận tải (ảnh chụp trước ngày 27/1/2021)

Để khắc phục những khó khăn đó, ngành thuế đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để đưa ra các giải pháp phù hợp, hiệu quả chống thất thu trong lĩnh vực vận tải. Ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: Cơ quan thuế đã phối hợp chặt chẽ với một số cơ quan liên quan như: ngành giao thông vận tải, công an… tổ chức rà soát, lập đoàn kiểm tra liên ngành để tuyên truyền, đôn đốc các trường hợp kinh doanh vận tải thực hiện nghiêm việc kê khai, nộp thuế theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, ngành thuế thường xuyên tổ chức tuyên truyền lồng ghép thông qua các hội nghị đối thoại giữa cơ quan thuế với người nộp thuế; tuyên truyền lưu động, truyền thông, phát tờ rơi… Năm 2020, ngành thuế đã phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng được gần 400 tin, bài; biên soạn gửi tới người nộp thuế hơn 10.000 tờ rơi liên quan đến chính sách thuế nói chung, trong đó, có lồng ghép các nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải.

Từ sự chủ động của cơ quan thuế cũng như sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan liên quan trong việc tuyên truyền, kiểm tra, rà soát đã góp phần tích cực vào kết quả chống thất thu trong lĩnh vực vận tải. Năm  2020, ngành thuế đã rà soát và thu phát sinh được 934,9 triệu đồng/693 lượt hộ kinh doanh vận tải.

Năm 2021, công tác chống thất thu ngân sách là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà ngành thuế tập trung triển khai thực hiện. Trong đó, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả Đề án chống thất thu đối với hoạt động kinh doanh vận tải và xe máy chuyên dùng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 theo Quyết định số 2291/QĐ-UBND, ngày 6/11/2020 của UBND tỉnh.

Để triển khai đề án, ngay từ cuối năm 2020, cơ quan thuế và các cơ quan liên quan đã chủ động phối hợp rà soát, tổng hợp, đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh vận tải cũng như công tác quản lý thuế đối với trường hợp này. Qua đó, xác định được số thuế thất thu trong lĩnh vực kinh doanh vận tải và xe máy chuyên dùng trên 21,5 tỷ đồng/năm. Số thuế được xác định thất thu rất lớn (tương đương dự toán thu nội địa của một số huyện trên địa bàn tỉnh), chính vì vậy, việc tập trung thực hiện đề án là rất quan trọng.

Theo đó, cơ quan thuế đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành phố tập trung tuyên truyền các nội dung xoay quanh đề án; Cục Thuế tỉnh chỉ đạo các chi cục thuế chủ động xây dựng kế hoạch và biện pháp phối hợp chặt chẽ trong việc rà soát phương tiện kinh doanh vận tải chưa kê khai nộp thuế; định kỳ trước ngày 30 của tháng đầu quý, cơ quan thuế lập danh sách tên chủ phương tiện, địa chỉ, biển số xe của cá nhân, tổ chức có kinh doanh nhưng không kê khai nộp thuế hoặc nợ đọng thuế trên 90 ngày thuộc trường hợp phải cưỡng chế để phối hợp với cơ quan liên quan xử lý.

Sở Giao thông Vận tải phối hợp, định kỳ trước ngày 20 của tháng đầu quý cung cấp danh sách các tổ chức, cá nhân và số lượng phương tiện kinh doanh vận tải được cấp, cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải, cấp mới, cấp lại phù hiệu kinh doanh vận tải của quý trước cho Cục Thuế; cung cấp thông tin từ thiết bị giám sát hành trình của phương tiện vận tải khi có đề nghị của cơ quan thuế… Bên cạnh đó, cơ quan thuế, các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong việc triển khai các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác chống thất thu.

Hiện nay, cơ quan thuế cùng các cơ quan liên quan tập trung vào công tác tuyên truyền, rà soát, lập bộ quản lý thuế đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải chưa thực hiện kê khai nộp thuế theo quy định. Mặc dù chưa có những kết quả cụ thể (do đề án mới được triển khai), song hy vọng rằng với các giải pháp cụ thể được đưa ra và sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan thuế và các đơn vị liên quan, hy vọng rằng công tác chống thất thu ngân sách trong lĩnh vực vận tải trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt được những kết quả rõ nét hơn nữa trong thời gian tới. Qua đó, góp phần tăng thu, ổn định nguồn thu cho ngân sách.

TÂN AN