Thứ hai,  16/12/2019

Chỉ số giá tiêu dùng cả nước tháng 10 có thể tăng 0,5%

Tuy chưa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của cả nước tháng 10.2010 (tính từ 16/9 đến 15/10), nhưng diễn biến giá cả trên thị trường cho thấy giá tháng 10 sẽ tiếp tục tăng cao.Trên địa bàn Hà Nội, chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 so với tháng trước tăng tới 1,22%, cao nhất tính từ tháng 3, trong đó nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng tới 2,5%, nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 1,35%.Trên địa bàn TP HCM, chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 so với tháng trước tăng 0,45%, trong đó nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 1,3%, nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt, vật liệu xây dựng tăng trên 1%, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,51%.Địa bàn Bắc miền Trung "lũ chồng lên lũ" giá có thể tăng cao không kém Hà Nội; nhiều địa bàn khác có thể tăng cao hơn TP HCM, nên tính chung cả nước, tháng 10 so với tháng 9, chỉ số giá tiêu dùng có thể tăng khoảng trên dưới 0,5%. Nếu vậy, sau 10 tháng chỉ số giá tiêu...

Tuy chưa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của cả nước tháng 10.2010 (tính từ 16/9 đến 15/10), nhưng diễn biến giá cả trên thị trường cho thấy giá tháng 10 sẽ tiếp tục tăng cao.

Trên địa bàn Hà Nội, chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 so với tháng trước tăng tới 1,22%, cao nhất tính từ tháng 3, trong đó nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng tới 2,5%, nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 1,35%.

Trên địa bàn TP HCM, chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 so với tháng trước tăng 0,45%, trong đó nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 1,3%, nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt, vật liệu xây dựng tăng trên 1%, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,51%.

Địa bàn Bắc miền Trung “lũ chồng lên lũ” giá có thể tăng cao không kém Hà Nội; nhiều địa bàn khác có thể tăng cao hơn TP HCM, nên tính chung cả nước, tháng 10 so với tháng 9, chỉ số giá tiêu dùng có thể tăng khoảng trên dưới 0,5%. Nếu vậy, sau 10 tháng chỉ số giá tiêu dùng của cả nước đã ở mức xấp xỉ 7%

Theo VOV