Thứ sáu,  24/01/2020

Hệ thống quản lý chất lượng thích ứng với môi trường kinh doanh

Đây là nội dung chính của hội nghị Cán bộ quản lý chất lượng lần thứ 6 do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức sáng 9/12 tại Hà Nội.Hiện nay, nền kinh tế Việt Nam đang có nhiều thay đổi theo xu hướng hội nhập, nên việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 là rất cần thiết.Theo đó, hệ thống quản lý chất lượng của nước ta cần phải gắn kết và đáp ứng kịp thời sự thay đổi môi trường kinh doanh ngày càng nhanh. Đó phải là một hệ thống quản lý giúp tổ chức đổi mới, cải thiện liên tục, giảm thiểu những lãng phí.Gần 200 biểu đại biểu tham dự hội nghị đã được bổ sung những kiến thức như: Thích ứng của hệ thống quản lý chất lượng đối với tác động của môi trường kinh doanh và sự thay đổi về cấu trúc của tổ chức; toàn cảnh về áp dụng hệ thống quản lý và các công cụ cải tiến năng suất, chất lượng tại doanh nghiệp, quản lý dựa trên hành động và giới thiệu các công cụ giám sát chất lượng hiện đại.Kể...

Đây là nội dung chính của hội nghị Cán bộ quản lý chất lượng lần thứ 6 do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức sáng 9/12 tại Hà Nội.

Hiện nay, nền kinh tế Việt Nam đang có nhiều thay đổi theo xu hướng hội nhập, nên việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 là rất cần thiết.

Theo đó, hệ thống quản lý chất lượng của nước ta cần phải gắn kết và đáp ứng kịp thời sự thay đổi môi trường kinh doanh ngày càng nhanh. Đó phải là một hệ thống quản lý giúp tổ chức đổi mới, cải thiện liên tục, giảm thiểu những lãng phí.

Gần 200 biểu đại biểu tham dự hội nghị đã được bổ sung những kiến thức như: Thích ứng của hệ thống quản lý chất lượng đối với tác động của môi trường kinh doanh và sự thay đổi về cấu trúc của tổ chức; toàn cảnh về áp dụng hệ thống quản lý và các công cụ cải tiến năng suất, chất lượng tại doanh nghiệp, quản lý dựa trên hành động và giới thiệu các công cụ giám sát chất lượng hiện đại.

Kể từ khi tiêu chuẩn ISO 9000 được giới thiệu vào Việt Nam năm 1996, đã có 7.000 tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Nam đã và đang chủ động áp dụng, coi đó là người “dẫn lối chỉ đường” trong hệ thống quản lý chất lượng. Giúp họ thay đổi về cách thức quản lý, máy móc thiết bị nhằm tiếp cận và chiếm lĩnh thị trường, để hội nhập trước sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên quy mô toàn cầu.

Theo VOV