Thứ năm,  06/08/2020

Thành lập Chi cục Hải quan cửa khẩu Giang Thành

Ngày 3-10, tại huyện biên giới Giang Thành, Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ Tài chính thành lập Chi cục hải quan cửa khẩu Giang Thành (thuộc Cục Hải quan Kiên Giang).Chi cục Hải quan cửa khẩu Giang Thành được thành lập trên cơ sở tiền thân là Đội Hải quan cửa khẩu (thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên). Hiện đơn vị có 17 cán bộ, công chức (kể cả hợp đồng), được trang bị hiện đại hóa, giúp các doanh nghiệp xuất nhập khẩu khai hải quan từ xa, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa. Cửa khẩu Giang Thành có cả đường bộ và đường sông, là cửa ngõ của trục giao thông quan trọng giáp với các tỉnh Tà-keo, Cam-pốt (Campuchia), đồng thời nằm giữa hai cửa khẩu quốc tế lớn là Hà Tiên (Kiên Giang) và Tịnh Biên (An Giang), thuận lợi cho các doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu. Từ khi thành lập đến nay, tại cửa khẩu này đã có 18 doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu thường xuyên, với kim ngạch hơn 9,6...

Ngày 3-10, tại huyện biên giới Giang Thành, Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ Tài chính thành lập Chi cục hải quan cửa khẩu Giang Thành (thuộc Cục Hải quan Kiên Giang).

Chi cục Hải quan cửa khẩu Giang Thành được thành lập trên cơ sở tiền thân là Đội Hải quan cửa khẩu (thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên). Hiện đơn vị có 17 cán bộ, công chức (kể cả hợp đồng), được trang bị hiện đại hóa, giúp các doanh nghiệp xuất nhập khẩu khai hải quan từ xa, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa.

Cửa khẩu Giang Thành có cả đường bộ và đường sông, là cửa ngõ của trục giao thông quan trọng giáp với các tỉnh Tà-keo, Cam-pốt (Campuchia), đồng thời nằm giữa hai cửa khẩu quốc tế lớn là Hà Tiên (Kiên Giang) và Tịnh Biên (An Giang), thuận lợi cho các doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu.

Từ khi thành lập đến nay, tại cửa khẩu này đã có 18 doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu thường xuyên, với kim ngạch hơn 9,6 triệu USD, trong đó xuất khẩu hơn 8,3 triệu USD. Nếu như năm 2009, thu thuế tại đây chỉ trên 594 triệu đồng thì chín tháng đầu năm nay đạt hơn 2,6 tỷ đồng.

Theo Nhandan