Thứ năm,  23/01/2020

Liên kết trong chế biến thủy sản ở Ðồng Tháp

Lightbox linkThu hoạch cá tra nguyên liệu tại Đồng Tháp. Cuộc khủng hoảng nguyên liệu chế biến thủy sản trong những năm 2008 - 2009 đã gióng hồi chuông cảnh báo đối với những cách làm không bền vững, để từ đó, các doanh nghiệp chế biến thủy sản (CBTS) tại Đồng Tháp mạnh dạn triển khai các mô hình liên kết nhằm chủ động nguồn nguyên liệu, ổn định về chất lượng lẫn sản lượng thủy sản.Từ hợp đồng cung ứng, gia côngNếu như trước năm 2008, giữa các doanh nghiệp CBTS và những hộ nuôi cá hầu như chẳng có sự ràng buộc nào với nhau thì hiện nay, mối quan hệ đó đã có những chuyển biến tích cực. Đặc biệt sau cuộc khủng hoảng cá tra nguyên liệu các năm 2008 - 2009, một số hộ nuôi cá thiếu tiềm lực tài chính phải treo ao không nuôi tiếp đã khiến cho diện tích thả nuôi và sản lượng cá tra nguyên liệu giảm đáng kể. Thực tế nêu trên đã buộc các nhà chế biến phải tính đến phương án liên kết với các hộ nuôi để ổn định nguồn nguyên liệu phục vụ sản...