Thứ năm,  13/08/2020

Dự kiến đầu năm 2012 sẽ triển khai hải quan điện tử

Ảnh minh họa (nguồn: vccinew.vn)Tổng cục Hải quan vừa cho biết, sẽ báo cáo Bộ Tài chính trình Chính phủ cho phép kết thúc triển khai thí điểm và bắt đầu thực hiện hải quan điện tử chính thức từ ngày 1/1/2012.Tổng cục Hải quan bắt đầu triển khai thí điểm hải quan điện tử từ ngày 24/6/2010, đến nay đã có 13 cục hải quan tỉnh và thành phố với 80 chi cục triển khai phương thức quản lý hải quan điện tử. Theo số liệu thống kê, 8 tháng đầu năm 2011 số doanh nghiệp đăng ký tham gia hải quan điện tử trên cả nước đã lên đến 43.168 doanh nghiệp; số tờ khai thực hiện thủ tục hải quan điện tử là 1,58 triệu (chiếm tỷ lệ 70%); số kim ngạch thực hiện thủ tục hải quan điện tử đạt 116,7 tỷ USD (chiếm tỷ lệ 70,3%). Đặc biệt, trong 8 tháng đầu năm 2011 đã có 10/13 cục hải quan triển khai hải quan điện tử có tỷ lệ tờ khai theo phương thức này đạt trên 65%, 11/13 cục hải quan có tỷ lệ kim ngạch thực hiện thông qua hải quan điện...

Ảnh minh họa (nguồn: vccinew.vn)

Tổng cục Hải quan vừa cho biết, sẽ báo cáo Bộ Tài chính trình Chính phủ cho phép kết thúc triển khai thí điểm và bắt đầu thực hiện hải quan điện tử chính thức từ ngày 1/1/2012.

Tổng cục Hải quan bắt đầu triển khai thí điểm hải quan điện tử từ ngày 24/6/2010, đến nay đã có 13 cục hải quan tỉnh và thành phố với 80 chi cục triển khai phương thức quản lý hải quan điện tử. Theo số liệu thống kê, 8 tháng đầu năm 2011 số doanh nghiệp đăng ký tham gia hải quan điện tử trên cả nước đã lên đến 43.168 doanh nghiệp; số tờ khai thực hiện thủ tục hải quan điện tử là 1,58 triệu (chiếm tỷ lệ 70%); số kim ngạch thực hiện thủ tục hải quan điện tử đạt 116,7 tỷ USD (chiếm tỷ lệ 70,3%).

Đặc biệt, trong 8 tháng đầu năm 2011 đã có 10/13 cục hải quan triển khai hải quan điện tử có tỷ lệ tờ khai theo phương thức này đạt trên 65%, 11/13 cục hải quan có tỷ lệ kim ngạch thực hiện thông qua hải quan điện tử đạt tỷ lệ trên 65%.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, việc triển khai thí điểm hải quan điện tử đã và đang từng bước làm thay đổi tư duy trong quản lý nhà nước về hoạt động hải quan, mặt khác cũng làm thay đổi tác phong và nhận thức của doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu, cộng đồng DN đã chấp nhận và lựa chọn phương thức hải quan điện tử bởi tính hiệu quả và tiện ích.

Tổng cục Hải quan cho biết, từ nay đến cuối năm, sẽ tiếp tục triển khai thủ tục hải quan điện tử tại 07 Cục Hải quan tỉnh, thành phố: Long An, Tây Ninh, Bình Định, Đăk Lăk, Thanh Hoá, Thừa Thiên Huế và Nghệ An và phấn đấu đạt mục tiêu có 70% số chi cục trực thuộc, 65% số tờ khai và kim ngạch thực hiện theo phương thức hải quan điện tử.

Tổng cục Hải quan cũng sẽ báo cáo Bộ Tài chính trình Chính phủ cho phép kết thúc triển khai thí điểm và bắt đầu thực hiện hải quan điện tử chính thức từ ngày 1/1/2012; xem xét các đơn vị đủ điều kiện sẽ áp dụng triển khai phần mềm thủ tục hải quan điện tử theo hệ thống NACCS do Nhật Bản tài trợ; tổ chức hội nghị chuyên đề xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình làm thủ tục hải quan điện tử.

Trong năm 2011 và 2012, ngành hải quan cũng sẽ xây dựng các quy trình thủ tục thống nhất cho thủ tục hải quan truyền thống và thủ tục hải quan điện tử. Tiếp tục triển khai mở rộng thủ tục hải quan điện tử và tổng kết, đánh giá, nhân rộng trong toàn ngành; xây dựng, đưa vào triển khai hệ thống tiếp nhận và xử lý thông tin hàng hoá (e-Manifest); triển khai hệ thống cơ chế một cửa hải quan quốc gia để trao đổi thông tin cấp phép với các bộ, ngành liên quan (e-Permit); trao đổi và xử lý thông tin xuất xứ hàng hóa phục vụ hội nhập khu vực và quốc tế trong khuôn khổ các hiệp định thương mại tự do, ưu đãi thuế quan đa phương, song phương trong khuôn khổ cơ chế một cửa quốc gia (e-C/O).

Theo Dangcongsan