Thứ hai,  16/12/2019

Khai giảng khóa đào tạo Giám đốc điều hành chuyên nghiệp (CEO)

Trong thời gian hơn 20 buổi học, các học viên sẽ được giới thiệu 9 chuyên đề về nâng cao năng lực của giám đốc điều hành chuyên nghiệp như; kỹ năng lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp hiện đại; phong thủy trong điều hành doanh nghiệp; xây dựng văn hóa doanh nghiệp; nghệ thuật quản trị nhân sự chuyên nghiệp; pháp luật về hợp đồng và kỹ năng thương lượng đàm phán; xây dựng và bảo vệ thương hiệu; pháp luật sở hữu trí tuệ, kỹ năng marketinh, bán hàng chuyên nghiệp, quản trị tài chính, doanh nghiệp và hội nhập. Đây là chương trình hỗ trợ sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nhằm phát huy hiệu quả cao nhất nguồn vốn vật lực của xã hội cho đầu tư phát triển. Đồng thời cập nhật những kiến thức quản lý kinh tế hiện đại cho các cán bộ, lãnh đạo quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, góp phần nâng cao năng lực canh tranh và phát triển theo hướng bền vững.

LSO-Ngày 22/10/2011, Trung tâm Xúc tiến đầu tư thuộc Sở Kế hoạch đầu tư phối hợp với Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và Đào tạo tri thức trẻ thuộc Viện nghiên cứu giáo dục đào tạo Hà Nội tổ chức khai giảng khóa đào tạo Giám đốc điều hành chuyên nghiệp (CEO) cho gần 50 đối tượng là lãnh đạo, cán bộ quản lý các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Trong thời gian hơn 20 buổi học, các học viên sẽ được giới thiệu 9 chuyên đề về nâng cao năng lực của giám đốc điều hành chuyên nghiệp như; kỹ năng lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp hiện đại; phong thủy trong điều hành doanh nghiệp; xây dựng văn hóa doanh nghiệp; nghệ thuật quản trị nhân sự chuyên nghiệp; pháp luật về hợp đồng và kỹ năng thương lượng đàm phán; xây dựng và bảo vệ thương hiệu; pháp luật sở hữu trí tuệ, kỹ năng marketinh, bán hàng chuyên nghiệp, quản trị tài chính, doanh nghiệp và hội nhập. Đây là chương trình hỗ trợ sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nhằm phát huy hiệu quả cao nhất nguồn vốn vật lực của xã hội cho đầu tư phát triển. Đồng thời cập nhật những kiến thức quản lý kinh tế hiện đại cho các cán bộ, lãnh đạo quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, góp phần nâng cao năng lực canh tranh và phát triển theo hướng bền vững.

Công Quân