Thứ năm,  25/02/2021

Triển khai hiệu quả các giải pháp nhằm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2012

Trong giai đoạn hiện nay, khi khu vực doanh nghiệp (DN), nhất là các DN nhỏ và vừa gặp rất nhiều khó khăn do thiếu vốn, đầu vào cao, sức mua giảm, hàng tồn kho còn nhiều, khó tiêu thụ; lãi suất ngân hàng khó tiếp cận; thiên tai, dịch bệnh diễn ra,... là những yếu tố quan trọng làm ảnh hưởng đến khả năng thu ngân sách Nhà nước (NSNN).Tính đến hết tháng 5-2012, tổng thu nội địa do ngành thuế quản lý ước đạt 40,2% so dự toán, giảm 1,7% so cùng kỳ, trong đó thu nội địa không kể dầu thô chỉ đạt 38,1% so dự toán, giảm 2,1% so cùng kỳ. Trong năm tháng đầu năm, bình quân mỗi tháng thu đạt 8% dự toán pháp lệnh (không kể dầu thô đạt 7,6% dự toán pháp lệnh). Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2012 do Đảng, Nhà nước giao, trong các tháng còn lại của năm 2012, tính bình quân mỗi tháng ngành thuế phải thu đạt 8,5% dự toán pháp lệnh (không kể dầu thô, phải thu đạt 8,8% dự toán pháp lệnh) trong điều kiện kinh tế những tháng cuối năm khó...
Trong giai đoạn hiện nay, khi khu vực doanh nghiệp (DN), nhất là các DN nhỏ và vừa gặp rất nhiều khó khăn do thiếu vốn, đầu vào cao, sức mua giảm, hàng tồn kho còn nhiều, khó tiêu thụ; lãi suất ngân hàng khó tiếp cận; thiên tai, dịch bệnh diễn ra,… là những yếu tố quan trọng làm ảnh hưởng đến khả năng thu ngân sách Nhà nước (NSNN).

Tính đến hết tháng 5-2012, tổng thu nội địa do ngành thuế quản lý ước đạt 40,2% so dự toán, giảm 1,7% so cùng kỳ, trong đó thu nội địa không kể dầu thô chỉ đạt 38,1% so dự toán, giảm 2,1% so cùng kỳ. Trong năm tháng đầu năm, bình quân mỗi tháng thu đạt 8% dự toán pháp lệnh (không kể dầu thô đạt 7,6% dự toán pháp lệnh). Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2012 do Đảng, Nhà nước giao, trong các tháng còn lại của năm 2012, tính bình quân mỗi tháng ngành thuế phải thu đạt 8,5% dự toán pháp lệnh (không kể dầu thô, phải thu đạt 8,8% dự toán pháp lệnh) trong điều kiện kinh tế những tháng cuối năm khó có khả năng phục hồi nhanh đang là thách thức lớn cho ngành thuế.

Từ thực tế nêu trên, để bảo đảm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2012, ngành thuế phải nỗ lực, tập trung triển khai nghiêm túc, có hiệu quả tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại các văn bản đã ban hành, trong đó tập trung vào một số giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất, cơ quan thuế các cấp phải tham mưu kịp thời với cấp ủy, chính quyền địa phương để tích cực đề ra các giải pháp thúc đẩy kinh tế phát triển, trợ giúp DN gặp khó khăn, đồng thời phối hợp với cơ quan thuế trong việc đôn đốc thu quyết liệt, chống thất thu, xử lý nợ đọng; tập trung chỉ đạo quản lý khai thác tăng thu đối với các nguồn thu còn tiềm năng, bù đắp nguồn thu để bảo đảm chủ động cân đối thu chi và góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN theo kế hoạch đã đề ra.

Thứ hai, cần tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp quản lý thu, kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, hạn chế nợ đọng thuế, tăng cường chống thất thu thuế, khai thác tăng thêm nguồn thu cho NSNN. Cụ thể: cần thường xuyên rà soát, cập nhật những cơ chế, chính sách không còn phù hợp để trình các cấp có thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung kịp thời, trong đó đặc biệt lưu ý đối với nguồn thu từ đất đai, tài nguyên khoáng sản. Hướng dẫn đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi thuế được Quốc hội thông qua. Tiếp tục theo dõi, nắm bắt “sức khỏe” DN sau khi tiếp nhận gói hỗ trợ của Chính phủ theo Nghị quyết số 13/NQ-CP, đồng thời thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh của DN, đặc biệt những ngành không tiêu thụ được sản phẩm, tồn kho lớn như sản xuất vật liệu xây dựng, than, ô-tô, bất động sản, nông, lâm, thủy, hải sản, cơ khí,… để có những kiến nghị về cơ chế, chính sách phù hợp hỗ trợ kịp thời, góp phần khai thác tăng thu ngân sách Nhà nước.

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế ở tất cả các khâu, các bộ phận, các lĩnh vực thông qua việc đổi mới phương thức, phát triển đa dạng, phong phú các hình thức tuyên truyền. Ngoài việc phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, xây dựng và phát triển hệ thống trang thông tin điện tử của ngành thuế, hỗ trợ người nộp thuế thông qua các hình thức điện thoại, trực tiếp và trả lời bằng văn bản,… ngành thuế sẽ tiếp tục chủ động đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và thực tế, trong đó chú trọng công tác hỗ trợ DN thông qua việc tổ chức các hội nghị đối thoại được thường xuyên, bảo đảm chất lượng, kịp thời, tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Ngoài ra, cần đẩy mạnh kiểm tra, rà soát số lượng DN đăng ký kinh doanh để phát hiện kịp thời các trường hợp thực tế có kinh doanh nhưng không đăng ký kinh doanh, không đăng ký thuế để đưa vào diện quản lý. Thành lập các đoàn công tác kiểm tra tình hình thu, nộp của các ngành nghề, lĩnh vực số nợ lớn để đôn đốc thu nộp kịp thời số tiền nợ thuế vào ngân sách. Phối hợp chặt chẽ với kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, cơ quan kế hoạch đầu tư… trong công tác thu hồi tiền thuế nợ vào ngân sách, bảo đảm tổng số tiền thuế nợ đến thời điểm 31-12-2012 không vượt quá 5% so với số thực hiện thu năm 2012. Đặc biệt quan tâm rà soát lại toàn bộ các đơn vị còn nợ tiền sử dụng đất trên địa bàn quản lý, kiểm tra hồ sơ pháp lý để xác định chính xác số tiền sử dụng đất còn nợ đôn đốc nộp vào NSNN.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để phấn đấu hoàn thành kế hoạch thanh tra và nhiệm vụ kiểm tra năm 2012. Kiểm tra sát sao hồ sơ khai thuế của các ngành, lĩnh vực phát sinh nguồn thu lớn. Tập trung đẩy mạnh công tác thanh tra đối với DN có các hoạt động giao dịch liên kết, DN có dấu hiệu chuyển giá, thanh tra theo chuyên đề chuyên sâu đối với lĩnh vực có tiềm ẩn rủi ro cao như: ngân hàng, tài chính, dược, khoáng sản, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản, các khoản thu liên quan đến đất đai, các lĩnh vực còn thất thu như kinh doanh bán lẻ một số mặt hàng ga, xăng dầu, dược phẩm, sữa, kinh doanh khách sạn, nhà hàng,… Đôn đốc thu kịp thời các khoản thuế truy thu và phạt qua kết luận thanh tra, kiểm tra. Thực hiện tổng hợp, nhận dạng kịp thời các hành vi vi phạm về thuế để phổ biến kinh nghiệm trong toàn ngành, có biện pháp chấn chỉnh kịp thời việc kê khai thuế của các DN thuộc lĩnh vực đã thanh tra.

Thứ ba, cần tổ chức, rà soát, bố trí, cơ cấu lại nguồn nhân lực theo hướng tăng cường lực lượng cho các bộ phận trọng yếu như thanh tra, kiểm tra; thu hồi nợ đọng thuế; kê khai thuế, đồng thời trưng dụng cán bộ ở các bộ phận khác tham gia thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế, xử lý nợ đọng thuế, bảo đảm bố trí đủ lực lượng cán bộ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sâu để thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra, chống thất thu, thu hồi nợ đọng đã đặt ra ở tất cả các địa bàn.

Thứ tư, đẩy mạnh nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa, kết nối, tích hợp, trao đổi thông tin với các cơ quan trong việc thu thập thông tin quản lý người nộp thuế. Tăng cường phối hợp với các ngân hàng thương mại, các tổ chức đại lý thuế,… để phát triển và mở rộng thêm nhiều hình thức nộp thuế đơn giản, thuận tiện cho người nộp thuế, tập trung số thu nhanh vào NSNN như hình thức thanh toán điện tử như ATM, Internet Banking, SMS… và hỗ trợ về mặt nghiệp vụ, kỹ thuật để các ngân hàng thương mại triển khai thu NSNN qua các hình thức này.

Thứ năm, cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế nhằm giảm bớt chi phí cho người nộp thuế, tạo mọi điều kiện thuận lợi để DN sản xuất, kinh doanh phát triển; đẩy mạnh tự động hóa quy trình tiếp nhận giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính thuế. Phấn đấu giảm 10 đến 15% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính thuế cho người nộp thuế, trong đó tập trung chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sớm triển khai thực hiện thí điểm giảm tần suất kê khai thuế GTGT cho DN nhằm tiết kiệm chi phí về thời gian và tài chính cho DN, cơ quan quản lý thuế.

Thứ sáu, cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến đi đôi với việc thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của cơ quan thuế, phát hiện và xử lý nghiêm cán bộ, công chức thuế có hành vi vi phạm kỷ luật, gây nhũng nhiễu, phiền hà người dân và DN, quy trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra sai phạm ở đơn vị mình

Theo Nhandan