Chủ nhật,  17/01/2021

TPHCM chưa tăng giá nước

Đến đầu năm 2013 giá nước mới tăng thêm 10% so với giá hiện hành.Ngày 30/6, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH một thành viên (Sawaco) cho biết giá nước tại TP.HCM chưa tăng theo khung giá mà Bộ Tài chính vừa ban hành. Hiện giá nước tại TP.HCM vẫn áp dụng theo quyết định 103 của UBND TP.HCM.Theo quyết định trên, đến đầu năm 2013 giá nước mới tăng thêm 10% so với giá hiện hành. Như vậy, giá nước sinh hoạt cao nhất tại TP.HCM vào đầu năm 2013 là 11.400 đồng/m3 (hiện tại là 11.000 đồng/m3).Trước đó, Bộ Tài chính đã ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt. Theo đó, từ ngày 11/7, giá nước ở đô thị loại 1 là Hà Nội và TP.HCM sẽ có mức tối đa 18.000...

Đến đầu năm 2013 giá nước mới tăng thêm 10% so với giá hiện hành.

Ngày 30/6, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH một thành viên (Sawaco) cho biết giá nước tại TP.HCM chưa tăng theo khung giá mà Bộ Tài chính vừa ban hành. Hiện giá nước tại TP.HCM vẫn áp dụng theo quyết định 103 của UBND TP.HCM.

Theo quyết định trên, đến đầu năm 2013 giá nước mới tăng thêm 10% so với giá hiện hành. Như vậy, giá nước sinh hoạt cao nhất tại TP.HCM vào đầu năm 2013 là 11.400 đồng/m3 (hiện tại là 11.000 đồng/m3).

Trước đó, Bộ Tài chính đã ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt. Theo đó, từ ngày 11/7, giá nước ở đô thị loại 1 là Hà Nội và TP.HCM sẽ có mức tối đa 18.000 đồng/m3.

Theo VOV