Thứ tư,  20/01/2021

6 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng 19,5%

Ảnh minh họa (Ảnh:M.P)- Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm 2012 ước đạt 1137,4 nghìn tỷ đồng, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá thì tăng 6,5%.Trong đó, kinh doanh thương nghiệp đạt 880,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 77,4% tổng mức và tăng 18,9%; khách sạn nhà hàng đạt 132,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,7% và tăng 20,2%; dịch vụ đạt 112,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 9,9% và tăng 22,3%; du lịch đạt 11,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 1% và tăng 26,6%.Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm, vận tải hành khách ước 1657,4 triệu lượt khách, tăng 13%, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2011. Vận tải hàng hóa, ước đạt 433,6 triệu tấn, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước. Khách quốc tế đến Việt Nam trong 6 tháng qua ước 3363,4 nghìn lượt người, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách đến với mục đích du lịch, nghỉ dưỡng đạt 1999,2 nghìn lượt người, tăng 12,7%; đến vì công việc 581,9 nghìn lượt người,...

Ảnh minh họa (Ảnh:M.P)

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm 2012 ước đạt 1137,4 nghìn tỷ đồng, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá thì tăng 6,5%.

Trong đó, kinh doanh thương nghiệp đạt 880,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 77,4% tổng mức và tăng 18,9%; khách sạn nhà hàng đạt 132,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,7% và tăng 20,2%; dịch vụ đạt 112,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 9,9% và tăng 22,3%; du lịch đạt 11,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 1% và tăng 26,6%.

Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm, vận tải hành khách ước 1657,4 triệu lượt khách, tăng 13%, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2011. Vận tải hàng hóa, ước đạt 433,6 triệu tấn, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước. Khách quốc tế đến Việt Nam trong 6 tháng qua ước 3363,4 nghìn lượt người, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách đến với mục đích du lịch, nghỉ dưỡng đạt 1999,2 nghìn lượt người, tăng 12,7%; đến vì công việc 581,9 nghìn lượt người, tăng 18%; thăm thân nhân đạt 595,7 nghìn lượt người, tăng 16,1%.

Theo Dangcongsan.vn