Thứ hai,  01/03/2021

Thực hiện hoàn thuế GTGT tại sân bay Nội Bài

Đối tượng được hoàn thuế GTGT là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu hoặc giấy tờ nhập, xuất cảnh do nước ngoài cấp.Hôm nay (1/7), tại sân bay quốc tế Nội Bài, Cục Hải quan Hà Nội tổ chức khai trương quầy kiểm tra hồ sơ, hàng hóa và quầy hoàn thuế giá trị gia tăng cho khách nước ngoài xuất cảnh. Các ngân hàng được chọn làm đại lý thí điểm hoàn thuế là Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải Việt Nam (Maritimebank).Đối tượng được hoàn thuế GTGT là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu hoặc giấy tờ nhập, xuất cảnh do nước ngoài cấp; trừ thành viên của Tổ bay theo quy định của pháp luật về hàng không.Hàng hóa được hoàn thuế GTGT phải đáp ứng các điều kiện sau: Thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, không nằm trong danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu hoặc hạn chế xuất khẩu, có hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế trong thời gian 30 ngày, trị giá hàng hóa...

Đối tượng được hoàn thuế GTGT là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu hoặc giấy tờ nhập, xuất cảnh do nước ngoài cấp.

Hôm nay (1/7), tại sân bay quốc tế Nội Bài, Cục Hải quan Hà Nội tổ chức khai trương quầy kiểm tra hồ sơ, hàng hóa và quầy hoàn thuế giá trị gia tăng cho khách nước ngoài xuất cảnh. Các ngân hàng được chọn làm đại lý thí điểm hoàn thuế là Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải Việt Nam (Maritimebank).

Đối tượng được hoàn thuế GTGT là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu hoặc giấy tờ nhập, xuất cảnh do nước ngoài cấp; trừ thành viên của Tổ bay theo quy định của pháp luật về hàng không.

Hàng hóa được hoàn thuế GTGT phải đáp ứng các điều kiện sau: Thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, không nằm trong danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu hoặc hạn chế xuất khẩu, có hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế trong thời gian 30 ngày, trị giá hàng hóa ghi trên hóa đơn mua tại 1 cửa hàng trong 1 ngày, tối thiểu từ 2 triệu đồng trở lên…

Số tiền thuế GTGT được hoàn thuế bằng 85% tổng số tiền thuế GTGT của số hàng hóa đủ điều kiện được hoàn thuế. Đồng tiền Việt Nam là phương tiện để hoàn thuế..

Theo VOV