Thứ năm,  21/01/2021

NHNN giảm một số lãi suất điều hành chủ chốt

Thống đốc NHNN quy định lãi suất tái cấp vốn; lãi suất tái chiết khấu; lãi suất cho vay qua đêm liên ngân đều giảm 1% so với hiện hành.Ngày 29/6/2012, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Quyết định số 1289/QĐ-NHNN về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng.Theo Quyết định này, lãi suất tái cấp vốn giảm 1 điểm % từ 11% xuống còn 10%/năm; lãi suất tái chiết khấu giảm điểm 1 điểm % từ 9% xuống 8%/năm.Cũng theo quyết định trên, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng giảm 1 điểm % từ 12% xuống còn 11%/năm.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2012 và thay thế Quyết định số 1196/QĐ-NHNN ngày 08/6/2012.Tính từ đầu năm đến nay, NHNN đã 5 lần điều chỉnh giảm...

Thống đốc NHNN quy định lãi suất tái cấp vốn; lãi suất tái chiết khấu; lãi suất cho vay qua đêm liên ngân đều giảm 1% so với hiện hành.

Ngày 29/6/2012, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Quyết định số 1289/QĐ-NHNN về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng.

Theo Quyết định này, lãi suất tái cấp vốn giảm 1 điểm % từ 11% xuống còn 10%/năm; lãi suất tái chiết khấu giảm điểm 1 điểm % từ 9% xuống 8%/năm.

Cũng theo quyết định trên, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng giảm 1 điểm % từ 12% xuống còn 11%/năm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2012 và thay thế Quyết định số 1196/QĐ-NHNN ngày 08/6/2012.

Tính từ đầu năm đến nay, NHNN đã 5 lần điều chỉnh giảm các mức lãi suất điều hành. Sau 5 lần giảm, lãi suất tái chiết khấu giảm từ 14% xuống mức 8% hiện nay trong khi lãi suất tái cấp vốn giảm từ 15% xuống 10%.

Theo VOV