Thứ hai,  18/01/2021

Cả nước trồng mới hơn 30 nghìn ha rừng

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến hết tháng 6 năm nay, diện tích trồng rừng mới tập trung của cả nước đã đạt 30,2 nghìn ha, tăng 12,7% so cùng kỳ năm 2011, trong đó, trồng mới rừng phòng hộ và rừng đặc dụng đạt 2,5 nghìn ha; rừng sản xuất đạt 27,7 nghìn ha, tăng 8,9% so cùng kỳ.Từ đầu năm đến nay, cả nước phát hiện gần 9.500 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, các cơ quan chức năng xử lý gần 7.400 vụ; xử lý hình sự 74 vụ; tịch thu hơn 10 nghìn m3 gỗ các loại; nộp ngân sách 89,6 tỷ đồng.PVĐồng bằng sông Cửu Long có hơn 12.200 máy gặt đập liên hợpTheo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, việc phát triển nhanh máy gặt đập liên hợp tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thời gian qua đã có tác động tích cực thay đổi tập quán canh tác, đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho người dân trồng lúa khu vực này. Hiện vùng ĐBSCL có hơn 12.230 máy gặt lúa, trong đó gần 8.700 máy...
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến hết tháng 6 năm nay, diện tích trồng rừng mới tập trung của cả nước đã đạt 30,2 nghìn ha, tăng 12,7% so cùng kỳ năm 2011, trong đó, trồng mới rừng phòng hộ và rừng đặc dụng đạt 2,5 nghìn ha; rừng sản xuất đạt 27,7 nghìn ha, tăng 8,9% so cùng kỳ.

Từ đầu năm đến nay, cả nước phát hiện gần 9.500 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, các cơ quan chức năng xử lý gần 7.400 vụ; xử lý hình sự 74 vụ; tịch thu hơn 10 nghìn m3 gỗ các loại; nộp ngân sách 89,6 tỷ đồng.

PV

Đồng bằng sông Cửu Long có hơn 12.200 máy gặt đập liên hợp

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, việc phát triển nhanh máy gặt đập liên hợp tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thời gian qua đã có tác động tích cực thay đổi tập quán canh tác, đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho người dân trồng lúa khu vực này. Hiện vùng ĐBSCL có hơn 12.230 máy gặt lúa, trong đó gần 8.700 máy gặt đập liên hợp, chiếm 71%; diện tích lúa được gặt bằng máy cả vùng đạt 56%. Ngoài ra, toàn vùng có hơn 10 nghìn máy sấy (công suất quy đổi đạt sáu tấn/mẻ), sấy khô chủ động được 42% sản lượng lúa hè thu. Việc thu hoạch lúa bằng máy chi phí bình quân khoảng 2,1 triệu đồng/ha, giảm 900 nghìn đồng so cắt bằng tay; đồng thời giảm tổn thất ở khâu thu hoạch 5-6% xuống còn 2%.

Theo Nhandan