Thứ hai,  28/09/2020

Sáu tháng, kim ngạch xuất khẩu tăng 22,2% so cùng kỳ

* Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản sáu tháng đạt 13,6 tỷ USD Theo liên Bộ Tài chính - Công thương, ước kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 6 đạt 9,75 tỷ USD, tăng 0,6% so tháng 5, trong đó nhóm hàng có kim ngạch tăng cao nhất là nhóm nhiên liệu, khoáng sản tăng 21%.Như vậy, ước kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sáu tháng đầu năm đạt 53,127 tỷ USD, tăng 22,2% so cùng kỳ năm 2011; trong đó nhóm có đóng góp lớn nhất là nhóm hàng công nghiệp chế biến tăng 30,5%, các nhóm hàng khác như nông, lâm thủy sản, nhiên liệu khoáng sản tăng thấp lần lượt là 8,4% và 4,9%.Ước kim ngạch nhập khẩu (NK) hàng hóa tháng 6 là 9,9 tỷ USD, giảm 3,2% so tháng 5, trong đó các nhóm hàng cần NK, cần kiểm soát NK đều giảm lần lượt 3,9% và 8%. Riêng nhóm hàng cần hạn chế NK tăng 2,7%. Ước kim ngạch NK hàng hóa sáu tháng đầu năm đạt 53,812 tỷ USD, tăng 6,9% so cùng kỳ năm 2011, trong đó nhóm hàng cần NK tăng 8,6% còn các nhóm hàng cần kiểm soát và...
* Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản sáu tháng đạt 13,6 tỷ USD Theo liên Bộ Tài chính – Công thương, ước kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 6 đạt 9,75 tỷ USD, tăng 0,6% so tháng 5, trong đó nhóm hàng có kim ngạch tăng cao nhất là nhóm nhiên liệu, khoáng sản tăng 21%.

Như vậy, ước kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sáu tháng đầu năm đạt 53,127 tỷ USD, tăng 22,2% so cùng kỳ năm 2011; trong đó nhóm có đóng góp lớn nhất là nhóm hàng công nghiệp chế biến tăng 30,5%, các nhóm hàng khác như nông, lâm thủy sản, nhiên liệu khoáng sản tăng thấp lần lượt là 8,4% và 4,9%.

Ước kim ngạch nhập khẩu (NK) hàng hóa tháng 6 là 9,9 tỷ USD, giảm 3,2% so tháng 5, trong đó các nhóm hàng cần NK, cần kiểm soát NK đều giảm lần lượt 3,9% và 8%. Riêng nhóm hàng cần hạn chế NK tăng 2,7%. Ước kim ngạch NK hàng hóa sáu tháng đầu năm đạt 53,812 tỷ USD, tăng 6,9% so cùng kỳ năm 2011, trong đó nhóm hàng cần NK tăng 8,6% còn các nhóm hàng cần kiểm soát và hạn chế NK đều giảm lần lượt 13,7% và 7,9%. Như vậy, nhập siêu sáu tháng đầu năm chỉ 0,685 tỷ USD, tỷ lệ nhập siêu/xuất khẩu là 1,29%.

* Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông sản sáu tháng đầu năm nay ước đạt 13,6 tỷ USD, tăng 14% so cùng kỳ 2011. Trong đó, các mặt hàng nông sản 7,7 tỷ USD, tăng 9,6%; thủy sản 2,9 tỷ USD và lâm sản 2,3 tỷ USD, tăng khoảng 22,7% so cùng kỳ, góp phần đưa thặng dư thương mại toàn ngành nông nghiệp 5,7 tỷ USD. Bộ cũng nhận định, cuối năm, thị trường tiêu thụ sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên nếu các doanh nghiệp tiếp tục sản xuất với nỗ lực cao, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản cả năm vẫn có thể đạt 27 tỷ USD.

Theo Nhandan