Thứ tư,  30/09/2020

6 tháng đầu năm 2012: Tổng doanh thu bưu chính, viễn thông đạt 74,9 nghìn tỷ đồng

Tổng Cục Thống kê vừa cho biết, trong 6 tháng đầu năm, nhờ số thuê bao điện thoại phát triển mới và số thuê bao internet tăng cao đã góp phần đưa tổng doanh thu bưu chính viễn thông tăng mạnh. Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2012, tổng doanh thu thuần bưu chính, viễn thông đạt 74,9 nghìn tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2011.Cụ thể, về số thuê bao điện thoại phát triển mới trong 6 tháng đầu năm đạt 5498,9 nghìn thuê bao, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2011, bao gồm: 13,7 nghìn thuê bao cố định và 5485,2 nghìn thuê bao di động. Như vậy, tính chung trên cả nước đến cuối tháng 6/2012, số thuê bao điện thoại đạt 135,9 triệu thuê bao, tăng 2,3% so với cùng thời điểm năm 2011, bao gồm: 15,2 triệu thuê bao cố định, giảm 1,8% và 120,7 triệu thuê bao di động, tăng 2,8%. Về số thuê bao internet trên cả nước tính đến cuối tháng 6/2012, đạt 4,4 triệu thuê bao, tăng 26,5% so với cùng thời điểm năm 2011. Cũng tính đến tháng 6/2012, số người sử dụng internet đạt...

Tổng Cục Thống kê vừa cho biết, trong 6 tháng đầu năm, nhờ số thuê bao điện thoại phát triển mới và số thuê bao internet tăng cao đã góp phần đưa tổng doanh thu bưu chính viễn thông tăng mạnh. Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2012, tổng doanh thu thuần bưu chính, viễn thông đạt 74,9 nghìn tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2011.

Cụ thể, về số thuê bao điện thoại phát triển mới trong 6 tháng đầu năm đạt 5498,9 nghìn thuê bao, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2011, bao gồm: 13,7 nghìn thuê bao cố định và 5485,2 nghìn thuê bao di động. Như vậy, tính chung trên cả nước đến cuối tháng 6/2012, số thuê bao điện thoại đạt 135,9 triệu thuê bao, tăng 2,3% so với cùng thời điểm năm 2011, bao gồm: 15,2 triệu thuê bao cố định, giảm 1,8% và 120,7 triệu thuê bao di động, tăng 2,8%.

Về số thuê bao internet trên cả nước tính đến cuối tháng 6/2012, đạt 4,4 triệu thuê bao, tăng 26,5% so với cùng thời điểm năm 2011. Cũng tính đến tháng 6/2012, số người sử dụng internet đạt 32,4 triệu người, tăng 10,4% so với cùng thời điểm năm 2011.

Theo Dangcongsan.vn