Thứ sáu,  25/09/2020

EFTA chính thức công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam

Việt Nam cũng chính thức khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại tự do với EFTA.Chiều 3/7, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã ký bản ghi nhớ về việc khối thương mại tự do châu Âu (EFTA) chính thức công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam. Khối EFTA gồm 4 nước Na Uy, Thụy Sỹ, Iceland và Liechtenstein, trong đó Na Uy là nước điều phối chung của EFTA.Hai bên cũng đồng thời tuyên bố chính thức khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và EFTA.Đây sẽ là một Hiệp định Thương mại tự do toàn diện, phù hợp với các nguyên tắc của Tổ chức Thương mại thế giới, bao gồm các lĩnh vực thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư và các lĩnh vực khác mà hai bên cùng quan tâm.Dự báo Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EFTA (gồm Na Uy, Thụy Sỹ, Ireland và Liechstentein) sẽ đem lại lợi ích thiết thực cho Việt Nam và các nước thành viên EFTA, bao gồm cả lợi ích của người dân và lợi...

Việt Nam cũng chính thức khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại tự do với EFTA.

Chiều 3/7, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã ký bản ghi nhớ về việc khối thương mại tự do châu Âu (EFTA) chính thức công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam. Khối EFTA gồm 4 nước Na Uy, Thụy Sỹ, Iceland và Liechtenstein, trong đó Na Uy là nước điều phối chung của EFTA.

Hai bên cũng đồng thời tuyên bố chính thức khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và EFTA.

Đây sẽ là một Hiệp định Thương mại tự do toàn diện, phù hợp với các nguyên tắc của Tổ chức Thương mại thế giới, bao gồm các lĩnh vực thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư và các lĩnh vực khác mà hai bên cùng quan tâm.

Dự báo Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EFTA (gồm Na Uy, Thụy Sỹ, Ireland và Liechstentein) sẽ đem lại lợi ích thiết thực cho Việt Nam và các nước thành viên EFTA, bao gồm cả lợi ích của người dân và lợi ích của cộng đồng doanh nghiệp

Theo Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, việc các nước phát triển như khối EFTA tại châu Âu và 30 nước khác trên thế giới công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam đã chứng tỏ sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với nỗ lực cải cách và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

Với bản ghi nhớ lần này, Việt Nam và EFTA có đầy đủ cơ sở để thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại phát triển mạnh mẽ hơn, trong đó, việc đàm phán và ký Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và EFTA là một trong những biện pháp hiệu quả, hai bên cùng có lợi.

Theo VOV