Thứ sáu,  05/03/2021

Chi cục Thuế thành phố: Đồng hành cùng doanh nghiệp

Với những nỗ lực đáng ghi nhận, Chi cục Thuế thành phố đã thiết thực góp phần gánh đỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Vì vậy các doanh nghiệp ở thành phố vẫn trụ vững, phát triển. Theo báo cáo của ngành thuế, đến hết 5 tháng đầu năm 2012, số thu ngân sách của thành phố đạt 86,4 tỷ đồng, vượt 6,12% so với cùng kỳ 2011.

LSO-Trong bối cảnh nền kinh tế toàn quốc đang dần phục hồi, các doanh nghiệp phải hết sức nỗ lực để tồn tại và phát triển. Để trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Chi Cục Thuế thành phố Lạng Sơn đã tăng cường các biện pháp hỗ trợ, đỡ gánh nặng thuế cho doanh nghiệp lúc khó khăn.
Sản xuất nước tinh khiết tại Công ty TNHH Thanh Thủy, thành phố Lạng Sơn
Hiện nay Chi cục Thuế thành phố đang quản lý 657 doanh nghiệp với tổng số thu chiếm gần 1/3 tổng thu dự toán. Thế nhưng năm 2012, các doanh nghiệp khó khăn chồng chất do giá nguyên liệu đầu vào tăng cao khiến cho sản xuất bị ngưng trệ. Để doanh nghiệp sớm tiếp cận với các chính sách mới, thực sự tháo gỡ khó khăn về mặt tài chính, tái đầu tư có hiệu quả, Chi cục Thuế thành phố đã thực hiện hàng loạt các biện pháp gánh đỡ doanh nghiệp. Ông Lê Công Mai, Chi cục Trưởng Chi cục Thuế thành phố chia sẻ, sau khi có thông tư hướng dẫn của cấp trên, Chi cục đã sao gửi thông báo giãn thuế giá trị gia tăng tạm thời cho các doanh nghiệp. Với thuế giá trị gia tăng, đây là sắc thu lớn, với trên 600 doanh nghiệp, số thu lên tới 13 tỷ đồng, tổng giãn giảm trên 35 tỷ. Đây là khoản tài chính không nhỏ để các doanh nghiệp tái đầu tư. Chi cục đã tích cực triển khai Thông tư 83 của Bộ Tài chính đến các doanh nghiệp, cử cán bộ chuyên trách làm việc, đối thoại cụ thể với từng doanh nghiệp kịp thời xét miễn giảm, ân hạn. Khi các doanh nghiệp đủ điều kiện miễn giảm thuế, giảm tiền thuê đất đều được Chi cục thông báo trả lời ngay để chủ động đầu tư kinh doanh. Chi cục đã chủ động tổng hợp 2.751 thông tin liên quan và thông báo từng yêu cầu cho doanh nghiệp theo cơ chế “một cửa”. Trong quý 2/2012 đã tư vấn tại cơ quan thuế 49 trường hợp, hỗ trợ qua điện thoại 40 trường hợp, hướng dẫn bằng văn bản 11 trường hợp, cung cấp 83 lượt văn bản. Qua nắm thông tin doanh nghiệp, Chi cục phân tích hai chiều để phân loại từng doanh nghiệp. Vì vậy, 100% doanh nghiệp tại thành phố đều nắm được chính sách. Cho đến nay, đã có trên 500 doanh nghiệp được giãn giảm theo quy định. Điều đó khẳng định sự quan tâm thiết thực của ngành thuế đối với doanh nghiệp lúc khó khăn. Anh Đào Văn Hải, Giám đốc Công ty thước cuộn Thành Đạt tâm sự, dù tiền thuế giá trị gia tăng không nhiều, nhưng sự quan tâm, động viên lúc khó khăn là rất cần thiết, như tiếp thêm sức mạnh, thêm nguồn lực để đơn vị sản xuất.
Với những nỗ lực đáng ghi nhận, Chi cục Thuế thành phố đã thiết thực góp phần gánh đỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Vì vậy các doanh nghiệp ở thành phố vẫn trụ vững, phát triển. Theo báo cáo của ngành thuế, đến hết 5 tháng đầu năm 2012, số thu ngân sách của thành phố đạt 86,4 tỷ đồng, vượt 6,12% so với cùng kỳ 2011.

Đông Bắc