Thứ ba,  22/09/2020

Sắp trình kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013

Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2013 là tăng trưởng kinh tế 6-6,5%, lạm phát 5-6%, bội chi ngân sách là 4,7% GDP. Tại Hội nghị tổng kết công tác 6 tháng của ngành Kế hoạch và Đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2012 - 2015 tổ chức sáng 4/7, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh đã trình bày Báo cáo tóm tắt về Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013.Theo đó, một số chỉ tiêu chủ yếu dự kiến của năm 2013 là phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 6-6,5%, kiềm chế lạm phát ở 5-6%, tỷ lệ bộ chi ngân sách nhà nước so với GDP là 4,7%, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 12%, giảm 1,5-2% hộ nghèo…Về xây dựng kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 - 2015 và kế hoạch trái phiếu Chính phủ năm 2013, Thứ trưởng Cao Viết Sinh cho hay, đầu tư ngân sách nhà nước chỉ tập trung đầu tư cho các công trình, dự án đã được bố...

Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2013 là tăng trưởng kinh tế 6-6,5%, lạm phát 5-6%, bội chi ngân sách là 4,7% GDP.

Tại Hội nghị tổng kết công tác 6 tháng của ngành Kế hoạch và Đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2012 – 2015 tổ chức sáng 4/7, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh đã trình bày Báo cáo tóm tắt về Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013.

Theo đó, một số chỉ tiêu chủ yếu dự kiến của năm 2013 là phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 6-6,5%, kiềm chế lạm phát ở 5-6%, tỷ lệ bộ chi ngân sách nhà nước so với GDP là 4,7%, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 12%, giảm 1,5-2% hộ nghèo…

Về xây dựng kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 – 2015 và kế hoạch trái phiếu Chính phủ năm 2013, Thứ trưởng Cao Viết Sinh cho hay, đầu tư ngân sách nhà nước chỉ tập trung đầu tư cho các công trình, dự án đã được bố trí vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ, đang triển khai trong các kế hoạch hàng năm để đảm bảo hoàn thành dứt điểm, đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả.

Đối với các dự án đầu tư mới, phải cân nhắc kỹ lưỡng, chỉ bố trí vốn khởi công mới các dự án thật sự cấp bách, cấp thiết. Không bố trí vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho các dự án không thuộc nhiệm vụ chi đầu tư theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước – Thứ trưởng Cao Viết Sinh nói thêm.

“Việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013 phải đặc biệt chú ý bảo đảm các cân đối lớn, trước hết là cân đối lao động và việc làm, thu chi ngân sách nhà nước, vốn đầu tư, xuất nhập khẩu, cán cân thanh toán quốc tế” – Thứ trưởng Cao Viết Sinh cho biết.

Trong tháng 9/2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ báo cáo Chính phủ Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013 để Chính phủ cho ý kiến, hoàn chỉnh, trình Quốc hội theo quy định.

Theo VOV