Thứ hai,  18/01/2021

Tập đoàn Cao-su nhận chứng chỉ quản lý rừng cao-su bền vững

Ngày 6-7, tại TP Hồ Chí Minh, Tập đoàn công nghiệp Cao-su Việt Nam tổ chức đón nhận chứng chỉ quản lý rừng cao-su bền vững theo tiêu chuẩn FSC do tổ chức Control Union Certification (Hà Lan) cấp, đưa Việt Nam trở thành quốc gia thứ năm trên thế giới có chứng nhận FSC cho rừng cao-su và là quốc gia thứ ba trên thế giới có nguyên liệu mủ cao-su FSC. Đây là kết quả sau 18 tháng Tập đoàn thí điểm xây dựng mô hình quản lý rừng cao-su bền vững theo 10 nguyên tắc và tiêu chuẩn FSC của Hội đồng Quản lý rừng bền vững thế giới với tổng diện tích thí điểm là 11,7 nghìn ha....

Ngày 6-7, tại TP Hồ Chí Minh, Tập đoàn công nghiệp Cao-su Việt Nam tổ chức đón nhận chứng chỉ quản lý rừng cao-su bền vững theo tiêu chuẩn FSC do tổ chức Control Union Certification (Hà Lan) cấp, đưa Việt Nam trở thành quốc gia thứ năm trên thế giới có chứng nhận FSC cho rừng cao-su và là quốc gia thứ ba trên thế giới có nguyên liệu mủ cao-su FSC.
Đây là kết quả sau 18 tháng Tập đoàn thí điểm xây dựng mô hình quản lý rừng cao-su bền vững theo 10 nguyên tắc và tiêu chuẩn FSC của Hội đồng Quản lý rừng bền vững thế giới với tổng diện tích thí điểm là 11,7 nghìn ha.


Theo Nhandan