Chủ nhật,  20/09/2020

Cà Mau: Xây dựng nhãn hiệu cua biển và mắm cá

Sở KHCN tỉnh Cà Mau đang trình Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam xem xét công nhận 2 nhãn hiệu tập thể là cua biển Năm Căn và mắm cá đồng Thới Bình.Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau vừa hoàn thành các thủ tục trình Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam xem xét công nhận 2 nhãn hiệu tập thể là cua biển Năm Căn và mắm cá đồng Thới Bình.Cua biển Năm Căn và mắm cá đồng Thới Bình là hai thương hiệu nổi tiếng ở Cà Mau. Tuy nhiên, trong thời gian qua việc mạo nhận khá phổ biến thương hiệu này đã gây nhiều khó khăn cho người nuôi, người kinh doanh mặt hàng cua biển Năm Căn cũng như người chế biến mắm cá đồng Thới Bình. Vì vậy, việc công nhận nhãn hiệu tập thể cho cua biển Năm Căn và mắm cá đồng Thới Bình sẽ tạo cơ sở pháp lý và bảo vệ thương hiệu tốt hơn; Đồng thời tạo dựng thương hiệu đặc trưng của tỉnh, nâng cao giá trị sản phẩm, tăng lợi nhuận cho người sản xuất. Đây còn là cơ hội để Cà Mau...

Sở KHCN tỉnh Cà Mau đang trình Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam xem xét công nhận 2 nhãn hiệu tập thể là cua biển Năm Căn và mắm cá đồng Thới Bình.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau vừa hoàn thành các thủ tục trình Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam xem xét công nhận 2 nhãn hiệu tập thể là cua biển Năm Căn và mắm cá đồng Thới Bình.
Cua biển Năm Căn và mắm cá đồng Thới Bình là hai thương hiệu nổi tiếng ở Cà Mau. Tuy nhiên, trong thời gian qua việc mạo nhận khá phổ biến thương hiệu này đã gây nhiều khó khăn cho người nuôi, người kinh doanh mặt hàng cua biển Năm Căn cũng như người chế biến mắm cá đồng Thới Bình.
Vì vậy, việc công nhận nhãn hiệu tập thể cho cua biển Năm Căn và mắm cá đồng Thới Bình sẽ tạo cơ sở pháp lý và bảo vệ thương hiệu tốt hơn; Đồng thời tạo dựng thương hiệu đặc trưng của tỉnh, nâng cao giá trị sản phẩm, tăng lợi nhuận cho người sản xuất. Đây còn là cơ hội để Cà Mau quảng bá thương hiệu nổi tiếng của địa phương đến người tiêu dùng trong nước và nước ngoài. Bên cạnh đó, người tiêu dùng dễ nhận diện và chọn lựa đúng nhãn hiệu tập thể có uy tín, đảm bảo chất lượng.
Năm 2011, Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam đã công nhận 3 nhãn hiệu tập thể gồm: mật ong U Minh hạ (huyện U Minh), khô cá bổi U Minh (huyện Trần Văn Thời) và tôm khô Rạch Gốc (huyện Ngọc Hiển) của tỉnh Cà Mau.

Theo VOV