Thứ tư,  30/09/2020

Chưa giảm thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp

Chính phủ nhận định, cần tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp về việc miễn, giảm, gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền sử dụng đấtTheo Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 6/2012 ban hành ngày 9/7, Chính phủ thống nhất, trong điều kiện hiện nay chưa đặt vấn đề giảm thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp;Chính phủ nhận định, lộ trình và phương án giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng cần đặt trong Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2020. Trước mắt, cần tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp về việc miễn, giảm, gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền sử dụng đất cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ và Nghị quyết của Kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa XIII về miễn, giảm thuế. Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính tiếp tục theo dõi sát tình hình thực tế để điều chỉnh chính sách thuế phù hợp; đề xuất phương án hỗ trợ thuế để khuyến...

Chính phủ nhận định, cần tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp về việc miễn, giảm, gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền sử dụng đất

Theo Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 6/2012 ban hành ngày 9/7, Chính phủ thống nhất, trong điều kiện hiện nay chưa đặt vấn đề giảm thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp;
Chính phủ nhận định, lộ trình và phương án giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng cần đặt trong Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2020.
Trước mắt, cần tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp về việc miễn, giảm, gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền sử dụng đất cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ và Nghị quyết của Kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa XIII về miễn, giảm thuế.
Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính tiếp tục theo dõi sát tình hình thực tế để điều chỉnh chính sách thuế phù hợp; đề xuất phương án hỗ trợ thuế để khuyến khích tiêu thụ một số mặt hàng nông sản và hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Theo VOV