Chủ nhật,  07/03/2021

Văn Lãng – điểm sáng về thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

LSO-Văn Lãng là huyện miền núi biên giới, có nhiều cửa khẩu, đặc biệt cửa khẩu Tân Thanh, một khu kinh tế mở buôn bán sầm uất, thương mại - dịch vụ của huyện phát triển mạnh. Với lợi thế như vậy nên những năm gần đây Văn Lãng luôn là một trong những huyện dẫn đầu về thu ngân sách của tỉnh. Hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu Tân ThanhÔng Phùng Trung Liên, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện cho biết: Ngân sách nhà nước có ý nghĩa quyết định và tầm quan trọng đặc biệt trong việc thúc đẩy và phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng trên địa bàn. Chính vì vậy, công tác chỉ đạo thu ngân sách nhà nước được huyện chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ ngay từ đầu năm. Trọng tâm là đẩy mạnh và khai thác triệt để mọi nguồn thu phát sinh trên địa bàn. Năm 2012, Văn Lãng được giao thực hiện tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 66 tỷ đồng; trong đó thu theo dự toán tỉnh giao 64 tỷ 200 triệu đồng, phấn đấu tăng...

LSO-Văn Lãng là huyện miền núi biên giới, có nhiều cửa khẩu, đặc biệt cửa khẩu Tân Thanh, một khu kinh tế mở buôn bán sầm uất, thương mại – dịch vụ của huyện phát triển mạnh. Với lợi thế như vậy nên những năm gần đây Văn Lãng luôn là một trong những huyện dẫn đầu về thu ngân sách của tỉnh.
Hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh
Ông Phùng Trung Liên, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện cho biết: Ngân sách nhà nước có ý nghĩa quyết định và tầm quan trọng đặc biệt trong việc thúc đẩy và phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng trên địa bàn. Chính vì vậy, công tác chỉ đạo thu ngân sách nhà nước được huyện chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ ngay từ đầu năm. Trọng tâm là đẩy mạnh và khai thác triệt để mọi nguồn thu phát sinh trên địa bàn.
Năm 2012, Văn Lãng được giao thực hiện tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 66 tỷ đồng; trong đó thu theo dự toán tỉnh giao 64 tỷ 200 triệu đồng, phấn đấu tăng so dự toán tỉnh giao 1 tỷ 800 triệu đồng. Để thực hiện được mục tiêu trên, UBND huyện đã thực hiện một số giải pháp như: công khai dự toán NSNN năm 2012 theo đúng quy định; đồng thời kiểm tra tình hình phân bổ dự toán của các xã, thị trấn và các đơn vị sử dụng ngân sách cấp huyện để có những chỉ đạo kịp thời trong việc phân bổ dự toán cho các mục tiêu, nhiệm vụ của đơn vị. Với sự chỉ đạo đó, chỉ trong 6 tháng đầu năm và 10 ngày đầu của tháng 7 năm 2012, huyện Văn Lãng đã thực hiện tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được 66.758 triệu đồng, bằng 104,0% so dự toán tỉnh giao, 101,19% so dự toán của HĐND huyện giao và bằng 260,5% so với cùng kỳ năm 2011.Trong đó, thu nội địa là 60.034 triệu đồng, đạt 96,2% dự toán tỉnh giao; bằng 93,5% dự toán HĐND huyện. Có 3/11 khoản thu đạt trên 50% so dự toán đầu năm; trong đó khoản thu đạt cao nhất là thu phí và lệ phí. Thu quản lý qua ngân sách là 6.724 triệu đồng, đạt 373,6% dự toán và tăng 741,6% so cùng kỳ. Với kết quả như trên, Văn Lãng được đánh giá là một huyện thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu dự toán thu ngân sách trên địa bàn. Tuy nhiên, thu ngân sách huyện vẫn chủ yếu là thu phí, lệ phí. Nếu không tính số thu từ phí và lệ phí, thì tổng thu nội địa chỉ đạt 31.832 triệu đồng, bằng 49,6 % so dự toán tỉnh; 48,2% dự toán huyện. Đặc biệt, tình hình thu ngân sách nhà nước trên địa bàn các xã, thị trấn chưa đồng đều, đạt tiến độ thấp, tính chung 20 xã, thị trấn đạt 40,75% so dự toán giao (so cùng kỳ có cao hơn chút ít 108,41%). Có 1 xã đạt mức khá nhất là xã Tân Thanh 73,72%; có 4 xã số thu đạt ở mức trên 40% là: Thị trấn Na Sầm, Nam La, Nhạc Kỳ, Trùng Quán; còn lại các xã khác thu ngân sách đều ở mức thấp hơn 40% dự toán; còn có 6 xã thu dưới 20% dự toán. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình hình trên song chủ yếu là do tình hình kinh tế trong nước gặp khó khăn, do lãi suất tiền vay ngân hàng còn cao, kinh doanh hiệu quả thấp; công tác phối hợp giữa các lực lượng chống buôn lậu gặp khó khăn; doanh nghiệp và hộ kinh doanh nợ thuế còn tương đối lớn…

Khắc phục những khó khăn và phát huy kết quả đã đạt được, trong 6 tháng cuối năm huyện Văn Lãng tiếp tục phấn đấu thu 38.239 triệu đồng (loại trừ số thu phí và lệ phí theo Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 20/4/2012 của UBND tỉnh). Để hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ thu ngân sách năm 2012, UBND huyện đề ra một số nhóm giải pháp trong đó tập trung vào việc tăng cường công tác quản lý thu trên các lĩnh vực, đặc biệt là các nguồn thu từ thuế.

Mai Hoa - Anh Dũng