Thứ sáu,  25/09/2020

Cần tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 10/7, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã phối hợp cùng Tổ chức lao động quốc tế (ILO) tổ chức hội thảo "Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2011-2015”.Đánh giá những kết quả đạt được trong kế hoạch giai đoạn 2006 – 2010 cho thấy hầu hết các nhiệm vụ đề ra đã được triển khai thực hiện, nhiều giải pháp được tiến hành đồng bộ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Cụ thể, số doanh nghiệp thành lập mới trong 5 năm là 370.000,nhiều hơn 50.000 doanh nghiệp so với kế hoạch ban đầu, tỷ lệ tăng trưởng của các doanh nghiệp tại tỉnh khó khăn là 16,11%, tăng 1,11% so với kế hoạch.Ảnh minh họa (VT)Trước những kết quả đã đạt được, tại hội thảo lần này, đa số các đại biểu đều cho rằng, doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) cần được coi là trụ cột của nền kinh tế. Chính sách phát triển công nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia...

Ngày 10/7, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã phối hợp cùng Tổ chức lao động quốc tế (ILO) tổ chức hội thảo “Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2011-2015”.

Đánh giá những kết quả đạt được trong kế hoạch giai đoạn 2006 – 2010 cho thấy hầu hết các nhiệm vụ đề ra đã được triển khai thực hiện, nhiều giải pháp được tiến hành đồng bộ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Cụ thể, số doanh nghiệp thành lập mới trong 5 năm là 370.000,nhiều hơn 50.000 doanh nghiệp so với kế hoạch ban đầu, tỷ lệ tăng trưởng của các doanh nghiệp tại tỉnh khó khăn là 16,11%, tăng 1,11% so với kế hoạch.

Ảnh minh họa (VT)

Trước những kết quả đã đạt được, tại hội thảo lần này, đa số các đại biểu đều cho rằng, doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) cần được coi là trụ cột của nền kinh tế. Chính sách phát triển công nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia cần dựa trên nền tảng là phát triển DNNVV. Áp dụng triệt để quy luật của nền kinh tế thị trường trong xây dựng chương trình hỗ trợ DNNVV. Sử dụng các ưu đãi về thuế một cách hợp lý và tuân thủ các thông lệ quốc tế, đảm bảo tính hiệu quả, công bằng, đơn giản, minh bạch, không can thiệp quá sâu vào hoạt động nội bộ của doanh nghiệp.

Theo đó bản kế hoạch sẽ tập trung vào thực hiện 5 chỉ tiêu: đạt 350.000 số DNNVV thành lập mới trong giai đoạn 2011-2015;Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu của khu vực DNNVV chiếm 25% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn quốc; Đầu tư của khu vực DNNVV chiếm 35% tổng vốn đầu tư toàn xã hội; Khu vực DNNVV đóng góp khoảng 40% GDP, 30% tổng thu ngân sách nhà nước; DNNVV tạo thêm khoảng 3,5-4 triệu chỗ làm việc mới cho người lao động.

Ước tính, sẽ có 8 nhóm giải pháp để thực hiện chỉ tiêu trên với tổng kinh phí trợ giúp khoảng 1.130 tỷ đồng, không bao gồm các chương trình đổi mới công nghệ.

Theo Dangcongsan.vn