Thứ ba,  22/09/2020

Thủ tướng: EVN phải đảm bảo có lãi kể từ năm nay

Thủ tướng duyệt kế hoạch tài chính EVN từ 2011-2015, theo đó, hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu phải nhỏ hơn 3 lần, tỷ lệ tự đầu tư hơn 30%.Thủ tướng vừa có quyết định 854 ngày 10/7, phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2011 - 2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).Trong đó, Thủ tướng phê duyệt định hướng kế hoạch tài chính, kinh doanh của EVN giai đoạn 2011 - 2015 với yêu cầu thực hiện phân bổ các khoản lỗ do sản xuất kinh doanh điện chưa tính hết vào giá điện từ trước năm 2011 cho các năm 2012 và 2013; phân bổ các khoản chênh lệch tỷ giá trong giai đoạn từ 2012 đến 2015.Từng bước nâng dần giá bán điện, đến 2013 giá bán điện bình quân theo giá thị trường và đảm bảo trong các năm 2012 - 2015, tập đoàn kinh doanh có lãiĐến năm 2015, các chỉ tiêu tài chính của EVN phải đáp ứng yêu cầu của các tổ chức tài chính cho vay vốn. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu nhỏ...

Thủ tướng duyệt kế hoạch tài chính EVN từ 2011-2015, theo đó, hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu phải nhỏ hơn 3 lần, tỷ lệ tự đầu tư hơn 30%.

Thủ tướng vừa có quyết định 854 ngày 10/7, phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2011 – 2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Trong đó, Thủ tướng phê duyệt định hướng kế hoạch tài chính, kinh doanh của EVN giai đoạn 2011 – 2015 với yêu cầu thực hiện phân bổ các khoản lỗ do sản xuất kinh doanh điện chưa tính hết vào giá điện từ trước năm 2011 cho các năm 2012 và 2013; phân bổ các khoản chênh lệch tỷ giá trong giai đoạn từ 2012 đến 2015.

Từng bước nâng dần giá bán điện, đến 2013 giá bán điện bình quân theo giá thị trường và đảm bảo trong các năm 2012 – 2015, tập đoàn kinh doanh có lãi

Đến năm 2015, các chỉ tiêu tài chính của EVN phải đáp ứng yêu cầu của các tổ chức tài chính cho vay vốn. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 3 lần, tỷ lệ tự đầu tư lớn hơn 30%, hệ số thanh toán nợ lớn hơn 1,5 lần.

Kế hoạch cũng cho hay, tổng vốn điều lệ của tập đoàn sau đánh giá lại tài sản là 143.404 tỷ đồng.

Về huy động nguồn vốn, Thủ tướng yêu cầu EVN tập trung huy động các nguồn vốn trong và ngoài nước để đáp ứng nhu cầu đầu tư và trả nợ vốn vay trong nước giai đoạn 2011 – 2015 là 501.470 tỷ đồng.

Trong đó, đầu tư trong nước 368.759 tỷ đồng, với 60,5% đầu tư cho nguồn điện, 17,8% cho lưới điện truyền tải, 20,7% đầu tư lưới điện phân phối trung, hạ thế và đầu tư cho các công trình khác là 1%. Trả nợ gốc và lãi vay là 130.668 tỷ đồng, góp vốn đầu tư các dự án điện 2.042 tỷ đồng.

Theo Kiểm toán Nhà nước, năm 2010, EVN lỗ 8.416 tỷ đồng, trong đó chưa tính hơn 28.500 tỷ đồng lỗ tiềm ẩn từ chênh lệch tỷ giá, chi phí hỗ trợ thiết bị đầu cuối của viễn thông điện lực, giá nhiên liệu than, khí theo giá thị trường… Năm 2011, ước hoạt động kinh doanh của EVN lỗ 17.000 tỷ đồng, lỗ lũy kế đến 31/12/2011 là 40.400 tỷ đồng.

Ngoài ra, nợ phải trả của tập đoàn đến 31/12/2010 là 239.761 tỷ đồng, tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là 4,22 lần.

Theo VOV