Thứ năm,  21/01/2021

Sáu tháng, thu ngân sách đạt gần 280 nghìn tỷ đồng

Ngày 13-7, Hội nghị triển khai các giải pháp phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2012 do Tổng cục Thuế tổ chức tại TP Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ dự.Thời gian qua, trong khó khăn chung của nền kinh tế nước nhà, ngành thuế đã nỗ lực thực hiện các giải pháp quyết liệt để thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) với kết quả thu sáu tháng đầu năm nay do ngành thuế quản lý ước đạt gần 280.000 tỷ đồng, bằng 48,1% dự toán pháp lệnh. Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ đã yêu cầu ngành thuế chú trọng việc tham mưu kịp thời với cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành tích cực đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi phát triển sản xuất, kinh doanh, chính là cơ sở để nuôi dưỡng nguồn thu.Bộ trưởng Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Cần tập trung mọi nỗ lực nâng cao năng lực, hiệu quả, hiệu lực của công tác thanh tra, kiểm tra...
Ngày 13-7, Hội nghị triển khai các giải pháp phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2012 do Tổng cục Thuế tổ chức tại TP Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ dự.

Thời gian qua, trong khó khăn chung của nền kinh tế nước nhà, ngành thuế đã nỗ lực thực hiện các giải pháp quyết liệt để thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) với kết quả thu sáu tháng đầu năm nay do ngành thuế quản lý ước đạt gần 280.000 tỷ đồng, bằng 48,1% dự toán pháp lệnh. Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ đã yêu cầu ngành thuế chú trọng việc tham mưu kịp thời với cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành tích cực đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi phát triển sản xuất, kinh doanh, chính là cơ sở để nuôi dưỡng nguồn thu.

Bộ trưởng Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Cần tập trung mọi nỗ lực nâng cao năng lực, hiệu quả, hiệu lực của công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế và quản lý nợ đọng thuế, đặc biệt là xử lý triệt để số nợ ảo, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN 2012. Những lĩnh vực cần tập trung thanh tra là đất đai, tài nguyên và khoáng sản, ngân hàng và tài chính, công tác chuyển giá, hoàn thuế…

Hội nghị tập trung trao đổi, thảo luận bàn bạc các giải pháp trọng tâm, xuyên suốt, trong đó chú trọng việc trợ giúp doanh nghiệp gặp khó khăn, phối hợp với cơ quan thuế trong việc đôn đốc thu quyết liệt, chống thất thu, xử lý nợ đọng; tập trung chỉ đạo quản lý khai thác tăng thu đối với các nguồn thu còn tiềm năng, bù đắp nguồn thu để bảo đảm chủ động cân đối thu chi và góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN theo kế hoạch…

Theo Nhandan