Thứ ba,  22/09/2020

Ðến năm 2015, 98% số hộ dân nông thôn có điện

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 854/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm năm 2011 - 2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).Theo đó, EVN có trách nhiệm đáp ứng nhu cầu điện với tốc độ tăng điện thương phẩm bình quân giai đoạn 2011 - 2015 là 13%/năm; bảo đảm tiến độ đưa vào vận hành 42 tổ máy thuộc 20 dự án nguồn điện với tổng công suất 11.600 MW; khởi công xây dựng 14 dự án nguồn điện với tổng công suất 12.410 MW để đưa vào vận hành giai đoạn 2016 - 2020. Theo kế hoạch, EVN sẽ hoàn thành, đưa vào vận hành 318 công trình lưới điện truyền tải 220 - 500 kV, với tổng chiều dài đường dây khoảng 11.577 km và tổng dung lượng trạm biến áp khoảng 44.450 MVA. Đến năm 2015, 100% số xã và 98% số hộ dân nông thôn có điện, được hưởng giá bán điện theo đúng quy...
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 854/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm năm 2011 – 2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Theo đó, EVN có trách nhiệm đáp ứng nhu cầu điện với tốc độ tăng điện thương phẩm bình quân giai đoạn 2011 – 2015 là 13%/năm; bảo đảm tiến độ đưa vào vận hành 42 tổ máy thuộc 20 dự án nguồn điện với tổng công suất 11.600 MW; khởi công xây dựng 14 dự án nguồn điện với tổng công suất 12.410 MW để đưa vào vận hành giai đoạn 2016 – 2020. Theo kế hoạch, EVN sẽ hoàn thành, đưa vào vận hành 318 công trình lưới điện truyền tải 220 – 500 kV, với tổng chiều dài đường dây khoảng 11.577 km và tổng dung lượng trạm biến áp khoảng 44.450 MVA. Đến năm 2015, 100% số xã và 98% số hộ dân nông thôn có điện, được hưởng giá bán điện theo đúng quy định.

Theo Nhandan