Thứ ba,  22/09/2020

Tạm ngưng đăng ký Hợp đồng gạo với Phoenix

Do Công ty Phoenix Commodities PVT. LTD (Phoenix) đã ký Hợp đồng mua 20.000 tấn gạo với Tổng Công ty Lương thực Miền Nam nhưng không thực hiện hợp đồng.Để bảo đảm quyền lợi của Hội viên Hiệp hội, Hiệp hội Lương thực Việt Nam thông báo tạm ngưng đăng ký các Hợp đồng gạo ký với Phoenix cho đến khi giải quyết xong hợp đồng của Tổng Công ty Lương thực Miền...

Do Công ty Phoenix Commodities PVT. LTD (Phoenix) đã ký Hợp đồng mua 20.000 tấn gạo với Tổng Công ty Lương thực Miền Nam nhưng không thực hiện hợp đồng.
Để bảo đảm quyền lợi của Hội viên Hiệp hội, Hiệp hội Lương thực Việt Nam thông báo tạm ngưng đăng ký các Hợp đồng gạo ký với Phoenix cho đến khi giải quyết xong hợp đồng của Tổng Công ty Lương thực Miền Nam./.

Theo VOV