Thứ hai,  28/09/2020

Xuất siêu 360 triệu USD trong tháng 6

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, tháng 6 cả nước xuất siêu 360 triệu USD, chủ yếu đến từ khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), khi mà nhóm này xuất siêu hơn 380 triệu USD trong tháng.Lũy kế 6 tháng đầu năm, cả nước nhập siêu khoảng 160 triệu USD, chỉ bằng 1/40 mức nhập siêu của cùng kỳ năm trước (6,4 tỷ USD) và bằng 0,3% tổng kim ngạch xuất khẩu.Mức nhập siêu 6 tháng đầu năm còn cách xa mức dự báo nhập siêu của cả năm vừa được Bộ Công thương đưa ra (nhập siêu cả năm dự báo đạt 5,5 tỷ USD, bằng 5% tổng kim ngạch xuất khẩu).Hầu hết các mặt hàng xuất khẩu chủ lực đều có kim ngạch tăng so với 6 tháng năm 2011 như thủy sản, cà phê, dệt may..., trong đó tăng mạnh nhất là xuất khẩu điện thoại và linh kiện (chủ yếu đến từ công ty Samsung Electronics Việt Nam (SEV) với tổng kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đạt 4,9 tỷ USD).Nhập siêu của Việt Nam từ Trung Quốc vẫn lớn nhất với giá trị đạt 6,9 tỷ...

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, tháng 6 cả nước xuất siêu 360 triệu USD, chủ yếu đến từ khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), khi mà nhóm này xuất siêu hơn 380 triệu USD trong tháng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, cả nước nhập siêu khoảng 160 triệu USD, chỉ bằng 1/40 mức nhập siêu của cùng kỳ năm trước (6,4 tỷ USD) và bằng 0,3% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Mức nhập siêu 6 tháng đầu năm còn cách xa mức dự báo nhập siêu của cả năm vừa được Bộ Công thương đưa ra (nhập siêu cả năm dự báo đạt 5,5 tỷ USD, bằng 5% tổng kim ngạch xuất khẩu).

Hầu hết các mặt hàng xuất khẩu chủ lực đều có kim ngạch tăng so với 6 tháng năm 2011 như thủy sản, cà phê, dệt may…, trong đó tăng mạnh nhất là xuất khẩu điện thoại và linh kiện (chủ yếu đến từ công ty Samsung Electronics Việt Nam (SEV) với tổng kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đạt 4,9 tỷ USD).

Nhập siêu của Việt Nam từ Trung Quốc vẫn lớn nhất với giá trị đạt 6,9 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm, gấp hơn 40 lần mức nhập siêu của cả nước.

Theo VOV