Thứ hai,  08/03/2021

Thêm 10 triệu USD hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Ngân hàng Phương Đông (OCB) cho biết, Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC - thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới) vừa chính thức cấp thêm khoản vay 10 triệu USD nhằm mở rộng tín dụng bằng ngoại tệ cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu vừa và nhỏ, duy trì hoạt động trong bối cảnh thắt chặt tín dụng toàn cầu.Được thiết lập từ năm 2011 thông qua chương trình Tài trợ Thương mại Toàn cầu, đến nay, Nhóm Ngân hàng Thế giới đã cấp tổng cộng 55 triệu USD cho các khoản bảo lãnh thương mại, tín dụng để Ngân hàng Phương Đông hỗ trợ doanh nghiệp vừa và...

Ngân hàng Phương Đông (OCB) cho biết, Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC – thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới) vừa chính thức cấp thêm khoản vay 10 triệu USD nhằm mở rộng tín dụng bằng ngoại tệ cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu vừa và nhỏ, duy trì hoạt động trong bối cảnh thắt chặt tín dụng toàn cầu.

Được thiết lập từ năm 2011 thông qua chương trình Tài trợ Thương mại Toàn cầu, đến nay, Nhóm Ngân hàng Thế giới đã cấp tổng cộng 55 triệu USD cho các khoản bảo lãnh thương mại, tín dụng để Ngân hàng Phương Đông hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Theo VOV