Thứ năm,  21/01/2021

Kêu gọi đầu tư vào Viên Chăn và Chăm-pa-sắc

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải (bên phải) và Phó Thủ tướng Chính phủ Lào Thongloun Sousilih tại hội thảo. - Chiều 16-7, tại TP Hồ Chí Minh diễn ra hội thảo xúc tiến đầu tư và thương mại vào thủ đô Viên Chăn và tỉnh Chăm-pa-sắc (CHDCND Lào).Tham dự hội thảo có các đồng chí: Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Lê Hoàng Quân, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; Thongloun Sousilih, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng NDCM Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Đối ngoại T.Ư, Bộ trưởng Ngoại giao Lào; Soukanh Mahalath, Bí thư T.Ư Đảng NDCM Lào, Bí thư Thành ủy, Đô trưởng Viên Chăn; Sonxay Siphandon, Ủy viên T.Ư Đảng NDCM Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Chăm-pa-sắc.Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hồng cho biết, đến nay đã có 35 doanh nghiệp (DN) của TP Hồ Chí Minh được cấp phép đầu tư tại Lào với tổng vốn đầu tư gần 306 triệu USD. Riêng tại tỉnh Chăm-pa-sắc, TP có chín dự án đầu tư...

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải (bên phải) và Phó Thủ tướng Chính phủ Lào Thongloun Sousilih tại hội thảo.
– Chiều 16-7, tại TP Hồ Chí Minh diễn ra hội thảo xúc tiến đầu tư và thương mại vào thủ đô Viên Chăn và tỉnh Chăm-pa-sắc (CHDCND Lào).

Tham dự hội thảo có các đồng chí: Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Lê Hoàng Quân, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; Thongloun Sousilih, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng NDCM Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Đối ngoại T.Ư, Bộ trưởng Ngoại giao Lào; Soukanh Mahalath, Bí thư T.Ư Đảng NDCM Lào, Bí thư Thành ủy, Đô trưởng Viên Chăn; Sonxay Siphandon, Ủy viên T.Ư Đảng NDCM Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Chăm-pa-sắc.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hồng cho biết, đến nay đã có 35 doanh nghiệp (DN) của TP Hồ Chí Minh được cấp phép đầu tư tại Lào với tổng vốn đầu tư gần 306 triệu USD. Riêng tại tỉnh Chăm-pa-sắc, TP có chín dự án đầu tư với tổng vốn khoảng 62 triệu 400 nghìn USD, chiếm gần 29% tổng vốn đầu tư của Việt Nam tại tỉnh này. Chăm-pa-sắc có nhiều tiềm năng để phát triển công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, du lịch…

Từ năm 2005 đến nay, Việt Nam có 124 dự án đầu tư tại Viên Chăn với tổng vốn hơn 275 triệu 483 nghìn USD trong các ngành chủ yếu là dịch vụ, khoáng sản, ngân hàng, công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng…

Trong thời gian tới Viên Chăn cần thu hút đầu tư nước ngoài vào các ngành như: Đường sắt, đường bộ, sân bay, hệ thống truyền tải điện, công trình thủy lợi, công nghiệp chế biến, du lịch v.v.

Theo Nhandan