Thứ sáu,  25/09/2020

LienVietPostBank cho vay mua tạm trữ thóc, gạo lãi suất 11,5%/năm

- Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) vừa công bố gói lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp thu mua tạm trữ thóc gạo vụ hè thu 2012 trên tinh thần thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 812/QĐ-TTg ngày 2-7 và văn bản số 4157/NHNN-TD ngày 9-7 của NHNN.Theo đó, thời gian triển khai cho vay và giải ngân thu mua lúa gạo tạm trữ từ nay đến hết ngày 10-8-2012. Thời hạn cho vay tạm trữ được hỗ trợ lãi suất tối đa là ba tháng, kể từ ngày 10-7 đến hết ngày 10-10-2012. LienVietPostBank sẽ dành 500 tỷ đồng với lãi suất 11,5%/năm để hỗ trợ doanh nghiệp thu mua tạm trữ thóc, gạo vụ hè thu 2012.Tổng Giám đốc LienVietPostBank đã có công văn yêu cầu các chi nhánh chủ động tiếp cận các công ty lương thực được giao thu mua tạm trữ, nắm bắt nhu cầu, từ đó thẩm định và quyết định cho vay trong thời gian ngắn nhất.Được biết, LienVietPostBank là một trong số ít ngân hàng thương mại được Ngân hàng Nhà nước cho phép thực hiện thu mua tạm trữ thóc gạo vụ hè...

– Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) vừa công bố gói lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp thu mua tạm trữ thóc gạo vụ hè thu 2012 trên tinh thần thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 812/QĐ-TTg ngày 2-7 và văn bản số 4157/NHNN-TD ngày 9-7 của NHNN.

Theo đó, thời gian triển khai cho vay và giải ngân thu mua lúa gạo tạm trữ từ nay đến hết ngày 10-8-2012. Thời hạn cho vay tạm trữ được hỗ trợ lãi suất tối đa là ba tháng, kể từ ngày 10-7 đến hết ngày 10-10-2012. LienVietPostBank sẽ dành 500 tỷ đồng với lãi suất 11,5%/năm để hỗ trợ doanh nghiệp thu mua tạm trữ thóc, gạo vụ hè thu 2012.

Tổng Giám đốc LienVietPostBank đã có công văn yêu cầu các chi nhánh chủ động tiếp cận các công ty lương thực được giao thu mua tạm trữ, nắm bắt nhu cầu, từ đó thẩm định và quyết định cho vay trong thời gian ngắn nhất.

Được biết, LienVietPostBank là một trong số ít ngân hàng thương mại được Ngân hàng Nhà nước cho phép thực hiện thu mua tạm trữ thóc gạo vụ hè thu năm nay. Trước đó, LienVietPostBank cũng đã được NHNN cho phép thực hiện thu mua tạm trữ thóc gạo vụ đông xuân 2011-2012.

Theo Nhandan