Thứ năm,  24/09/2020

Nam Định khuyến khích doanh nghiệp đầu tư về nông thôn

Do quỹ đất dành cho phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp đã hết, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Quyết định số 08 quy định cơ chế chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào các điểm công nghiệp trên địa bàn nông thôn.Theo đó, doanh nghiệp khi đầu tư về địa bàn nông thôn được giao mặt bằng sạch, có đường giao thông, điện, viễn thông nối từ đường trục chính đến chân hàng rào khu vực dự án.Nhà đầu tư còn được ưu đãi 70% tiền thuê đất trong 5 năm; đối với dự án sử dụng đất bãi sông, bãi biển và sử dụng mặt nước, ưu đãi tiền thuê đất trong 5 năm là 100%. Hỗ trợ 50% lãi suất cho vay của ngân hàng đối với vốn vay đầu tư không quá 5 năm (tối đa không quá 1 tỷ đồng/dự án).Ngoài ra, UBND tỉnh Nam Định còn thực hiện các cơ chế ưu đãi về hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực (từ 1-3 triệu đồng/lao động); hỗ trợ 100% chi phí quảng cáo trong thời gian 30 tháng (không quá 50 lần) và hỗ trợ xử lý...

Do quỹ đất dành cho phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp đã hết, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Quyết định số 08 quy định cơ chế chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào các điểm công nghiệp trên địa bàn nông thôn.

Theo đó, doanh nghiệp khi đầu tư về địa bàn nông thôn được giao mặt bằng sạch, có đường giao thông, điện, viễn thông nối từ đường trục chính đến chân hàng rào khu vực dự án.

Nhà đầu tư còn được ưu đãi 70% tiền thuê đất trong 5 năm; đối với dự án sử dụng đất bãi sông, bãi biển và sử dụng mặt nước, ưu đãi tiền thuê đất trong 5 năm là 100%. Hỗ trợ 50% lãi suất cho vay của ngân hàng đối với vốn vay đầu tư không quá 5 năm (tối đa không quá 1 tỷ đồng/dự án).

Ngoài ra, UBND tỉnh Nam Định còn thực hiện các cơ chế ưu đãi về hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực (từ 1-3 triệu đồng/lao động); hỗ trợ 100% chi phí quảng cáo trong thời gian 30 tháng (không quá 50 lần) và hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường ( tối đa không quá 1 tỷ đồng/dự án).

UBND tỉnh Nam Định cho biết, cơ chế nêu trên tạo động lực cho nhà đầu tư yên tâm phát triển sản xuất, kinh doanh tại địa bàn nông thôn; thể hiện sự quan tâm và đồng hành cùng doanh nghiệp trong thời điểm hiện nay.

Theo Nhandan