Thứ sáu,  22/01/2021

Tăng trưởng kinh tế: Toàn tỉnh nỗ lực cho con số 10%

LSO-Theo báo cáo của UBND tỉnh, tổng sản phẩm nội tỉnh (GDP) trong 6 tháng đầu năm chỉ tăng 6,06%, trong khi đó cùng kỳ năm trước tăng trưởng ở mức 8,92%. Mặc dù vậy, căn cứ vào tình hình kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XV vẫn quyết tâm giữ nguyên chỉ tiêu tăng trưởng GDP cả năm là trên 10%. Phát cây giống thuộc hợp phần hỗ trợ sản xuất, Chương trình 135 cho nhân dân xã Tân Liên, huyện Cao LộcTrong kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XV vừa qua, phần giải trình của lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng GDP của tỉnh trong 6 tháng đầu năm và dự ước khả năng thực hiện trong 6 tháng cuối năm được rất nhiều đại biểu và dư luận quan tâm. Ông Lê Minh Thanh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phân tích: mặc dù gặp nhiều khó khăn trong nửa đầu của năm, nhưng trong 6 tháng cuối năm sẽ có nhiều yếu tố tích cực. Đối với lĩnh vực nông lâm, thủy sản, do đạt kết quả cao trong vụ...

LSO-Theo báo cáo của UBND tỉnh, tổng sản phẩm nội tỉnh (GDP) trong 6 tháng đầu năm chỉ tăng 6,06%, trong khi đó cùng kỳ năm trước tăng trưởng ở mức 8,92%. Mặc dù vậy, căn cứ vào tình hình kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XV vẫn quyết tâm giữ nguyên chỉ tiêu tăng trưởng GDP cả năm là trên 10%.
Phát cây giống thuộc hợp phần hỗ trợ sản xuất, Chương trình 135
cho nhân dân xã Tân Liên, huyện Cao Lộc
Trong kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XV vừa qua, phần giải trình của lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng GDP của tỉnh trong 6 tháng đầu năm và dự ước khả năng thực hiện trong 6 tháng cuối năm được rất nhiều đại biểu và dư luận quan tâm. Ông Lê Minh Thanh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phân tích: mặc dù gặp nhiều khó khăn trong nửa đầu của năm, nhưng trong 6 tháng cuối năm sẽ có nhiều yếu tố tích cực. Đối với lĩnh vực nông lâm, thủy sản, do đạt kết quả cao trong vụ sản xuất chính vừa qua, nên trong điều kiện thời tiết bình thường, không có dịch bệnh lớn xảy ra thì ngành nông nghiệp có khả năng thực hiện vượt kế hoạch và đạt mức tăng trưởng từ 4-4,5%. Với tỷ trọng 37,92%, ngành kinh tế này sẽ tác động rất tích cực đến tăng trưởng GDP. Trong khi đó, những tháng còn lại của năm, với việc tích cực thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, ngành công nghiệp sẽ phát triển sẽ ổn định hơn, nhất là lượng hàng tồn kho của các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng sẽ giảm bớt. Thực tế, theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng vừa qua, lượng hàng tồn kho của các cơ sở công nghiệp cả nước đã giảm xuống chỉ còn 28% so với 32% trong tháng 5. Cùng với đó, đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách trong những tháng cuối năm được Chính phủ đặc biệt quan tâm và sẽ tăng mạnh. Việc kết hợp với đà khôi phục sản xuất và tăng đầu tư xã hội để ổn định, mở rộng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sẽ tạo điều kiện cho ngành công nghiệp – xây dựng có khả năng đạt mức tăng trưởng cả năm là 12-13%.

Đối với ngành dịch vụ, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư dự báo, ngành vận tải, kho bãi, bưu điện, đặc biệt là bưu chính, viễn thông vẫn giữ được mức tăng cao. Các chính sách tài chính, tiền tệ của Chính phủ và việc mặt bằng lãi suất ngân hàng giảm sẽ góp phần để ngành tài chính tín dụng có thể tăng cao hơn những tháng đầu năm. Thêm vào đó việc tăng lương cơ bản lên 1.050.000 đồng cùng với tích cực triển khai các chính sách đảm bảo an sinh xã hội của Chính phủ cũng sẽ góp phần quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng của ngành dịch vụ. Dự kiến giá trị tăng thêm cả năm ở mức 10,5-11%. Với khả năng tăng thêm của từng ngành kinh tế như dự báo thì tăng trưởng GDP cả năm của tỉnh sẽ đạt từ 9-10%. Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XV, quyết định giữ nguyên chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2012 ở mức trên 10% khẳng định quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, phấn đấu cao nhất để hoàn thành mức kế hoạch đã đề ra.

Vũ Như Phong