Thứ hai,  25/01/2021

Xuất khẩu sáu tháng đầu năm đạt 53 tỷ 330 triệu USD

Theo Bộ Công thương, kim ngạch xuất khẩu sáu tháng đầu năm nay đạt 53 tỷ 330 triệu USD, tăng 22,7% so cùng kỳ, kim ngạch nhập khẩu đạt 53 tỷ 490 triệu USD, tăng 6,3% so cùng kỳ.Sáng 17-7, tại TP Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Thành Biên cho biết: Kim ngạch xuất khẩu tháng 6-2012 đạt 9 tỷ 890 triệu USD, tăng 2% so với tháng 5-2012 và tăng 15,3% so cùng kỳ năm 2011. Còn kim ngạch xuất khẩu sáu tháng đầu năm nay đạt 53 tỷ 330 triệu USD, tăng 22,7% so cùng kỳ. Trong đó: Kim ngạch xuất khẩu của khu vực 100% vốn trong nước đạt 20 tỷ 500 triệu USD, tăng 4,1% so cùng kỳ; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 32 tỷ 830 triệu USD, tăng 38% so cùng kỳ.Ngược lại, kim ngạch nhập khẩu tháng 6-2012 đạt 9 tỷ 530 triệu USD, giảm 6,8% so với tháng 5-2012 và tăng 8,4% so cùng kỳ. Còn tính cả sáu tháng thì kim ngạch nhập khẩu đạt 53 tỷ 490 triệu USD, tăng 6,3% so cùng kỳ. Như vậy, sáu tháng đầu năm nay nước ta...

Theo Bộ Công thương, kim ngạch xuất khẩu sáu tháng đầu năm nay đạt 53 tỷ 330 triệu USD, tăng 22,7% so cùng kỳ, kim ngạch nhập khẩu đạt 53 tỷ 490 triệu USD, tăng 6,3% so cùng kỳ.

Sáng 17-7, tại TP Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Thành Biên cho biết: Kim ngạch xuất khẩu tháng 6-2012 đạt 9 tỷ 890 triệu USD, tăng 2% so với tháng 5-2012 và tăng 15,3% so cùng kỳ năm 2011. Còn kim ngạch xuất khẩu sáu tháng đầu năm nay đạt 53 tỷ 330 triệu USD, tăng 22,7% so cùng kỳ. Trong đó: Kim ngạch xuất khẩu của khu vực 100% vốn trong nước đạt 20 tỷ 500 triệu USD, tăng 4,1% so cùng kỳ; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 32 tỷ 830 triệu USD, tăng 38% so cùng kỳ.

Ngược lại, kim ngạch nhập khẩu tháng 6-2012 đạt 9 tỷ 530 triệu USD, giảm 6,8% so với tháng 5-2012 và tăng 8,4% so cùng kỳ. Còn tính cả sáu tháng thì kim ngạch nhập khẩu đạt 53 tỷ 490 triệu USD, tăng 6,3% so cùng kỳ. Như vậy, sáu tháng đầu năm nay nước ta nhập siêu 158 triệu USD, bằng 0,3% kim ngạch xuất khẩu.

Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và thúc đẩy xuất khẩu trong sáu tháng cuối năm, Bộ Công thương đề ra nhiều giải pháp như: Đẩy mạnh việc thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại; tăng cường việc hỗ trợ công tác thông tin, dự báo thị trường, hướng dẫn doanh nghiệp cách thức tiếp cận các thị trường mới; phát triển hơn nữa hệ thống phân phối hàng hóa; thúc đẩy việc trao đổi và ký kết các thỏa thuận cấp chính phủ, bộ về xuất khẩu…

Theo Nhandan