Thứ hai,  28/09/2020

Giá điện có thể giảm

Chỉ tính riêng những khoản thu có lãi từ hoạt động kinh doanh khác và số tiền có thể giảm thu thì EVN có thể giảm 34 đồng/kWh.Tính toán này được Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Lê Minh Khái cho biết trong trao đổi với báo chí tại buổi công bố Báo cáo kiểm toán năm 2011 về niên độ ngân sách 2010 sáng 18/7.Theo đó, giá thành bình quân để sản xuất 1 kWh điện khoảng 1.092 đồng. Sau khi kiểm toán xong, con số này được nâng lên 1.148 đồng, tăng so báo cáo của Tập đoàn là 92 đồng/kWh.Giải thích về sự chênh lệch này, Phó Tổng Kiểm toán Lê Minh Khái cho hay, khi xem xét hết các khoản thu, khoản chi, có những khoản thuộc kinh doanh ngành điện và giúp giảm chi phí và qua đó giảm giá thành điện bao gồm, thu cho thuê cột điện, thanh lý vật tư hàng hóa đầu tư cho ngành điện, thu công suất phản kháng. Song, theo quy chế quản lý tài chính hiện nay thì các khoản trên không được tính vào hạch toán.Hiện tại, giá điện sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh...

Chỉ tính riêng những khoản thu có lãi từ hoạt động kinh doanh khác và số tiền có thể giảm thu thì EVN có thể giảm 34 đồng/kWh.

Tính toán này được Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Lê Minh Khái cho biết trong trao đổi với báo chí tại buổi công bố Báo cáo kiểm toán năm 2011 về niên độ ngân sách 2010 sáng 18/7.

Theo đó, giá thành bình quân để sản xuất 1 kWh điện khoảng 1.092 đồng. Sau khi kiểm toán xong, con số này được nâng lên 1.148 đồng, tăng so báo cáo của Tập đoàn là 92 đồng/kWh.

Giải thích về sự chênh lệch này, Phó Tổng Kiểm toán Lê Minh Khái cho hay, khi xem xét hết các khoản thu, khoản chi, có những khoản thuộc kinh doanh ngành điện và giúp giảm chi phí và qua đó giảm giá thành điện bao gồm, thu cho thuê cột điện, thanh lý vật tư hàng hóa đầu tư cho ngành điện, thu công suất phản kháng. Song, theo quy chế quản lý tài chính hiện nay thì các khoản trên không được tính vào hạch toán.

Hiện tại, giá điện sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh đã đồng loạt được điều chỉnh tăng với mức tăng bình quân 65 đồng, tương đương 5% lên bình quân 1.369 đồng mỗi kWh (chưa bao gồm VAT). Theo tính toán của KTNN, tổng số tiền có thể giảm thu cho EVN lên trên 400 tỷ đồng tương ứng có thể giảm 5 đồng/kWh.

Ông Khái cũng cho biết, những khoản thu có lãi từ hoạt động kinh doanh khác của EVN theo xác nhận của Kiểm toán Nhà nước là trên 2.900 tỷ đồng. Nếu lãi này chia trên kWh điện thì ở mức trên 29 đồng/kWh.
Như vậy, nếu chỉ tính riêng hai khoản này, có thể giảm 34 đồng/kWh.

“KTNN đang kiến nghị với EVN rà soát tất cả những khoản trong quy chế tài chính để báo cáo với Bộ Tài chính và những cơ quan liên quan để chỉnh sửa các nội dung hạch toán, phù hợp hơn với những hoạt động khác” – ông Khái cho biết.

Theo VOV