Chủ nhật,  17/01/2021

Vietcombank rút lại quyết định thu phí ATM

Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank) vừa thông báo chưa thu phí quản lý tài khoản thẻ ghi nợ nội địa từ ngày 1/4 như đã thông báo.Kèm theo thông báo này, Vietcombank cũng công bố các khoản phí ATM hiện hành bao gồm phí chuyển khoản nội mạng 3.300 đồng/giao dịch, phí rút tiền ngoài hệ thống 3.300 đồng/giao dịch, phí truy vấn số dư, in sao kê ngoài hệ thống 1.650 đồng/giao dịch...Đại diện Vietcombank cho biết dù đã thông báo, nhưng từ ngày 1/4 đến nay ngân hàng chưa thu phí quản lý tài khoản thẻ ghi nợ nội địa của bất kỳ chủ thẻ nào. Do vậy sẽ không phát sinh chuyện phải hoàn trả số tiền đã thu cho chủ...

Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank) vừa thông báo chưa thu phí quản lý tài khoản thẻ ghi nợ nội địa từ ngày 1/4 như đã thông báo.

Kèm theo thông báo này, Vietcombank cũng công bố các khoản phí ATM hiện hành bao gồm phí chuyển khoản nội mạng 3.300 đồng/giao dịch, phí rút tiền ngoài hệ thống 3.300 đồng/giao dịch, phí truy vấn số dư, in sao kê ngoài hệ thống 1.650 đồng/giao dịch…

Đại diện Vietcombank cho biết dù đã thông báo, nhưng từ ngày 1/4 đến nay ngân hàng chưa thu phí quản lý tài khoản thẻ ghi nợ nội địa của bất kỳ chủ thẻ nào. Do vậy sẽ không phát sinh chuyện phải hoàn trả số tiền đã thu cho chủ thẻ.

Theo VOV